Parlamentarna pitanja
PDF 45kWORD 10k
15. rujna 2020.
O-000057/2020/rev.1
Pitanje za usmeni odgovor O-000057/2020/rev.1
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
u ime Kluba zastupnika PPE-a
 Predmet: Holističko djelovanje EU-a u području skrbi o drugima, uključujući skrb o djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom – ususret europskoj strategiji za pružatelje skrbi

Kada je riječ o skrbi o drugima, tijekom pandemije bolesti COVID-19 izišli su na vidjelo brojni problemi kao što su skrb o osobama u domovima za starije osobe i teška zadaća skrbi o osobama s kroničnim bolestima ili invaliditetom, kao i pritisak s kojim se suočavaju zaposleni roditelji koji skrbe o djeci ili plaćaju skrb za djecu. Općenito, kada govorimo o više od 32 milijuna djece koja su mlađa od dobi za obvezno obrazovanje, u EU-u njih manje od pola ima pristup uslugama ranog i predškolskog odgoja. Kada je riječ o skrbi za starije osobe, potražnja je veća od ponude, a primjećuje se da je pružanje skrbi u ustanovama na dugi period posebno problematično. Potrebno je precizno prikupljanje podataka o skrbi dostupnoj u EU-u, razvrstanih prema vrsti skrbi, posebno za kronične bolesnike i osobe s invaliditetom.

Više od 50% osoba mlađih od 65 godina, od čega su većina žene, u isto se vrijeme radi i o nekome skrbi. Skrb o drugima jedan je od glavnih razloga zbog kojeg žene u manjoj mjeri sudjeluju na tržištu rada, pri čemu mnoge rade na skraćeno radno vrijeme ili napuštaju plaćeno radno mjesto. Dostupni podaci dokazuju da, kad je riječ o skrbi o drugima, postoje rodne razlike koje kasnije utječu na rodne razlike u mirovinama. Skrb o drugima koju pružaju neformalni njegovatelji i koja ni na koji način nije regulirana vrlo je problematična.

1. Može li Europska komisija navesti koliko je sredstava utrošeno na usluge pružanje skrbi te u okviru kojih programa aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO)?

2. Može li Komisija navesti koliko sredstava iz VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. namjerava upotrijebiti za zadovoljavanje potražnje za uslugama skrbi i za rješavanje problema niske razine sudjelovanja žena na tržištu rada?

3. Hoće li Komisija iskoristiti sinergiju između programa cjeloživotnog učenja, istraživanja i infrastrukturnog razvoja kada je riječ o uslugama pružanja skrbi?

4. Namjerava li Komisija prikupljati podatke o različitim oblicima pružanja skrbi u svjetlu strategije za rodnu ravnopravnost i implikacija krize izazvane koronavirusom?

5. Hoće li Komisija na tim podacima dalje analizirati razlike u pružanju skrbi u cilju europske strategije za pružatelje skrbi kako bi se povećala jednakost, potaknulo zapošljavanje i pružanje kvalitetne skrbi?

6. Hoće li Komisija poslužiti kao platforma za olakšavanje razmjene najboljih praksi u području kvalitete, dostupnosti i cjenovne pristupačnosti usluga skrbi, kao i različitih modela usluga skrbi?

7. Hoće li Komisija razmotriti mogućnost ispitivanja situacije u kojoj se nalaze neformalni pružatelji skrbi i objavljivanja najboljih praksi u području regularizacije rada neformalnih pružatelja skrbi u državama članica?

Podneseno: 15/09/2020

Rok za odgovor: 16/12/2020

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 27. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti