Parlamentiniai klausimai
PDF 44kWORD 10k
2020 m. rugsėjo 15 d.
O-000057/2020/rev.1
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000057/2020/rev.1
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
PPE frakcijos vardu
 Tema: Visapusiški ES veiksmai priežiūros paslaugų srityje, įskaitant vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų priežiūrą. Europos priežiūros strategijos kūrimas

Priežiūros paslaugų teikimo srityje, COVID-19 išryškino tokius klausimus kaip pagyvenusių asmenų priežiūra senyvo amžiaus asmenų globos namuose ir nuolatinę naštą teikiant slaugos paslaugas lėtinėmis ligomis sergantiems ar neįgaliems asmenims, taip pat spaudimą, su kuriuo susiduria patiria dirbantys tėvai, kai reikia teikti vaikų priežiūros paslaugas ir už jas mokėti. Apskritai mažiau nei pusė iš daugiau nei 32 mln. jaunesnių nei privalomo mokyklos lankymo pradžios amžiaus vaikų ES turi galimybę gauti ikimokyklinio ugdymo paslaugų. Kalbant apie vyresnio amžiaus asmenų priežiūrą, paklausa viršija pasiūlą, o priežiūros paslaugų teikimas ilgalaikės slaugos įstaigose kelia ypatingų problemų. Reikia rinkti tikslius duomenis apie ES teikiamas priežiūros paslaugas, suskirstytus pagal priežiūros rūšis, visų pirma lėtinėmis ligomis sergančių asmenų ir neįgaliųjų atveju.

Daugiau kaip 50 proc. jaunesnių nei 65 metų asmenų priežiūros veiklą derina su užimtumu ir dauguma jų yra moterys. Priežiūros pareigos yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių moterys mažiau dalyvauja darbo rinkoje – daugelis jų arba sutrumpina savo darbo laiką, arba nebedirba apmokamo darbo. Iš turimų duomenų matyti, kad esama vyrų ir moterų priežiūros veiklos skirtumų, kurie daro įtaką vyrų ir moterų pensijų skirtumui. Neįteisinus neformaliųjų slaugytojų teikiamos priežiūros, kyla didelių problemų.

1. Ar Komisija galėtų nurodyti, kokie ištekliai buvo panaudoti priežiūros paslaugų teikimo srityje ir pagal kurias dabartinės daugiametės finansinės programos (DFP) programas?

2. Ar ji nurodys, kokius 2021–2027 m. DFP išteklius ji ketina panaudoti priežiūros paslaugų paklausai patenkinti ir mažo moterų dalyvavimo darbo rinkoje problemai spręsti?

3. Ar ji naudos mokymosi visą gyvenimą, mokslinių tyrimų ir infrastruktūros plėtros programų sąveiką priežiūros paslaugų teikimo srityje?

4. Ar ji ketina rinkti duomenis apie įvairių rūšių priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgdama į Lyčių lygybės strategiją ir COVID-19 krizės pasekmes?

5. Ar ji naudosis šiais duomenimis siekdama toliau nagrinėti priežiūros teikimo skirtumus, kad būtų parengta Europos priežiūros strategija, kuria būtų siekiama didinti lygybę, didinti užimtumą ir užtikrinti kokybišką priežiūrą?

6. Ar ji veiks kaip platforma, padedanti keistis geriausios praktikos pavyzdžiais kokybiškų, prieinamų ir įperkamų priežiūros paslaugų, taip pat įvairių priežiūros paslaugų modelių srityje?

7. Ar ji apsvarstys galimybę išnagrinėti neformaliųjų slaugytojų padėtį ir pasidalyti geriausia valstybių narių praktika, kaip įteisinti jų priežiūros darbą?

Pateikta: 15/09/2020

Atsakyti iki: 16/12/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. spalio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika