Deputātu jautājumi
PDF 44kWORD 10k
2020. gada 15. septembris
O-000057/2020/rev.1
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000057/2020/rev.1
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
PPE grupas vārdā
 Temats: Holistiska ES rīcība aprūpes, tostarp bērnu, vecu cilvēku un personu ar invaliditāti aprūpes, jomā — ceļā uz Eiropas Aprūpes stratēģiju

Aprūpes sniegšanas aspektā Covid-19 ir izgaismojusi tādas problēmas kā aprūpe veco ļaužu pansionātos, smagais slogs, ko uzliek aprūpes sniegšana cilvēkiem ar hronisku slimību vai invaliditāti, kā arī spiediens, ar ko bērnu aprūpes sniegšanā un apmaksāšanā saskaras strādājoši vecāki. Kopumā Eiropas Savienībā mazāk nekā pusei no vairāk nekā 32 miljoniem bērnu zem obligātās izglītības vecuma ir pieejami agrīnās pirmsskolas pakalpojumi. Vecu cilvēku aprūpes aspektā pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, un te īpaši jāmin aprūpes sniegšana ilgtermiņa aprūpes iestādēs. Ir jāvāc precīzi dati par ES pieejamo aprūpi, kas sadalīti pa aprūpes veidiem, it sevišķi attiecībā uz hroniski slimiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti.

Vairāk nekā 50 % cilvēku vecumā zem 65 gadiem, no kuriem lielākā daļa ir sievietes, aprūpi apvieno ar darbu. Aprūpes pienākumi ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc sievietes mazāk līdzdarbojas darba tirgū, sākdamas strādāt īsāku darba laiku vai vispār pamezdamas algotu darbu. Pieejamie dati apliecina, ka pastāv aprūpes dzimumplaisa, kas ietekmē no dzimuma atkarīgu pensiju atšķirību. Ļoti problemātiska ir aprūpe, ko nereglamentēti sniedz neformālie aprūpētāji.

1. Vai Eiropas Komisija varētu izklāstīt, kādi līdzekļi ir izlietoti aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā un kādās pašreizējās DFS programmās tas darīts?

2. Vai Komisija norādīs, kādus 2021.–2027. gada DFS līdzekļus tā plāno izmantot, lai apmierinātu aprūpes pakalpojumu pieprasījumu un uzlabotu sieviešu dalību darba tirgū?

3. Vai aprūpes pakalpojumu sniegšanas vajadzībām Komisija izmantos sinerģijas mūžizglītības, pētniecības un infrastruktūras attīstības programmās?

4. Vai Komisija plāno vākt datus par dažādu veidu aprūpes sniegšanu, ņemot vērā Dzimumu līdztiesības stratēģiju un Covid-19 krīzes sekas?

5. Vai Komisija šādus statistikas datus izmantos, lai dziļāk izpētītu aprūpes plaisu nolūkā izstrādāt Eiropas Aprūpētāju stratēģiju, kas uzlabotu līdztiesību, stiprinātu nodarbinātību un nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi?

6. Vai Komisija darbosies kā platforma, kas atvieglo kvalitatīvu, piekļūstamu un cenas ziņā pieņemamu aprūpes pakalpojumu paraugprakses, kā arī dažādu aprūpes pakalpojumu modeļu apmaiņu?

7. Vai Komisija apsvērs izpētīt neformālo aprūpētāju situāciju un dalīties ar dalībvalstu paraugpraksi šādu aprūpētāju darba reglamentēšanā?

Iesniegšanas datums: 15/09/2020

Termiņš: 16/12/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika