Postup : 2020/2764(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000058/2020

Předložené texty :

O-000058/2020 (B9-0018/2020)

Rozpravy :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 48kWORD 11k
24. září 2020
O-000058/2020
Otázka k ústnímu zodpovězení O-000058/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 Odpověď na plenárním zasedání 
 Předmět: Posílení záruk pro mladé lidi

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svých politických prioritách uvedla, že ze systému záruk pro mladé lidi učiní trvalý nástroj boje proti nezaměstnanosti mladých lidí. Uvedla také, že by měl být navýšen jeho rozpočet a měly by se podávat pravidelné zprávy, aby se zajistilo, že v každém členském státě systém splní své poslání. Dne 1. července 2020 předložila Komise návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům – posílení záruk pro mladé lidi, kterým se nahrazuje doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi(1).

Míra nezaměstnanosti a neaktivity se v EU v důsledku pandemie COVID-19 zvyšuje a milionům lidí hrozí, že přijdou o práci. V červnu 2020 bylo v EU bez práce 16,8 % mladých lidí a očekává se, že toto číslo prudce poroste. Mladí lidé budou negativními důsledky krize pravděpodobně postiženi nejvíce.

1. Má Rada za to, že snížení příspěvku na cílená opatření pro mladé lidi bez zaměstnání, které Evropská rada přijala ve svých závěrech ze dne 21. července 2020, podporuje cíle Unie investovat do mladých? Jak lze toto výrazné snížení odůvodnit, vezmeme-li v úvahu, že boj proti nezaměstnanosti mladých lidí je jednou z hlavních priorit Unie? Jak může toto významné snížení reagovat na potřebu rozvíjet dovednosti a přispět k řešení sociálních problémů a výzev v oblasti zaměstnanosti po skončení pandemie COVID-19?

2. Jakým způsobem Rada zamýšlí podpořit členské státy, aby posílily účinnost tohoto nástroje? Podporuje Rada názor Parlamentu, že kvalita pracovních míst a stáží nabízených mladým lidem je klíčem k zajištění jejich udržitelného začlenění na trh práce? Plánuje Rada zavést pro nabídky závazná kritéria kvality?

3. Jaká konkrétní opatření hodlá Rada přijmout, aby zlepšila své informační strategie a inkluzivnost záruk pro mladé lidi?

Předložení: 24/09/2020

Platná do: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 29. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí