Διαδικασία : 2020/2764(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000058/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000058/2020 (B9-0018/2020)

Συζήτηση :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 56kWORD 11k
24 Σεπτεμβρίου 2020
O-000058/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000058/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία

Στις πολιτικές της προτεραιότητες, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι θα καταστήσει τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία μόνιμο μέσο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και ότι θα πρέπει να προβλεφθεί αυξημένος προϋπολογισμός και τακτική υποβολή εκθέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποσχέσεων σε κάθε κράτος μέλος. Την 1η Ιουλίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με μια γέφυρα προς την απασχόληση – ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και την αντικατάσταση της σύστασης του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Εγγυήσεων για τη Νεολαία(1).

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, τα ποσοστά ανεργίας και αεργίας στην ΕΕ αυξάνονται και εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Τον Ιούνιο του 2020, η ανεργία των νέων ανήλθε σε ποσοστό 16,8% σε ολόκληρη την ΕΕ, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα. Είναι αρκετά πιθανό να πληγούν περισσότερο οι νέοι από τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης.

1. Θεωρεί το Συμβούλιο ότι η μείωση των κονδυλίων για στοχευμένες δράσεις για νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 21ης Ιουλίου 2020, στηρίζει τις φιλοδοξίες της Ένωσης για επένδυση στη νεολαία; Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η σημαντική μείωση, εάν όντως η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ένωσης; Πώς μπορεί αυτή η σημαντική μείωση να ανταποκριθεί στην ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και εργασιακών προκλήσεων της μετά την COVID-19 εποχής;

2. Με ποιον τρόπο προτίθεται το Συμβούλιο να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του μέσου; Υποστηρίζει το Συμβούλιο την άποψη του Κοινοβουλίου ότι η ποιότητα των θέσεων εργασίας και των περιόδων πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στους νέους είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης ένταξής τους στην αγορά εργασίας; Σκοπεύει το Συμβούλιο να θεσπίσει δεσμευτικά κριτήρια ποιότητας για τις προσφορές;

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να βελτιώσει τις στρατηγικές προβολής και τη συμπεριληπτικότητα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία;

Κατάθεση: 24/09/2020

Λήξη προθεσμίας: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 29 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου