Menetlus : 2020/2764(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000058/2020

Esitatud tekstid :

O-000058/2020 (B9-0018/2020)

Arutelud :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 45kWORD 10k
24. september 2020
O-000058/2020
Suuliselt vastatav küsimus O-000058/2020
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: Noortegarantii tugevdamine

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis oma poliitilistes prioriteetides teada, et teeb noortegarantiist noorte töötuse vastu võitlemise alalise vahendi ning et sellel peaks olema suurem eelarve ja korrapärane aruandlus, tagamaks, et see täidab igas liikmesriigis antud lubadused. Komisjon esitas 1. juulil 2020 ettepaneku võtta vastu nõukogu soovitus töösilla kohta, millega tugevdatakse noortegarantiid ning asendatakse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus noortegarantii loomise kohta(1).

COVID-19 pandeemia tagajärjel on töötuse ja mitteaktiivsuse määr ELis kasvamas ja töö võivad kaotada miljonid inimesed. 2020. aasta juuni seisuga oli noorte töötuse määr kogu ELis 16,8 %, mis eeldatavasti järsult kasvab. Kriisi negatiivsed tagajärjed tabavad tõenäoliselt kõige rängemalt noori.

1. Kas nõukogu leiab, et Euroopa Ülemkogu 21. juuli 2020. aasta järeldustes vastu võetud mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele suunatud meetmete assigneeringute vähendamine toetab liidu eesmärki noortesse investeerida? Kuidas saab sellist märkimisväärset vähendamist õigustada, kui võitlus noorte töötuse vastu on üks liidu peamisi prioriteete? Kuidas saab selle märkimisväärse vähendamisega tegeleda vajadusega arendada oskusi ning aidata lahendada sotsiaalseid ja tööhõivealaseid probleeme pärast COVID-19 ajastut?

2. Kuidas kavatseb nõukogu ergutada liikmesriike suurendama vahendi tõhusust? Kas nõukogu toetab parlamendi seisukohta, et noortele pakutavate töökohtade ja praktikakohtade kvaliteet on otsustava tähtsusega, et tagada nende kestlik integreerimine tööturule? Kas nõukogu kavatseb kehtestada pakkumistele siduvad kvaliteedikriteeriumid?

3. Milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et parandada teavitusstrateegiaid ja noortegarantii kaasavust?

Esitatud: 24/09/2020

Tähtaeg: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 29. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika