Procedūra : 2020/2764(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000058/2020

Pateikti tekstai :

O-000058/2020 (B9-0018/2020)

Debatai :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 48kWORD 10k
2020 m. rugsėjo 24 d.
O-000058/2020
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000058/2020
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu
 Atsakymas plenariniame posėdyje 
 Tema: Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas

Pateikdama savo politinius prioritetus, Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad ji Jaunimo garantijų iniciatyvą pavers nuolatine kovos su jaunimo nedarbu priemone, kad iniciatyvai turėtų būti skirtas didesnis biudžetas ir kad turėtų būti reguliariai teikiamos ataskaitos, siekiant užtikrinti, kad jos rezultatai atitiktų pažadus kiekvienoje valstybėje narėje. 2020 m. liepos 1 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos „Tiltas į darbo rinką. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva“, kuria pakeičiama 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo(1).

Dėl COVID-19 pandemijos ES didėja nedarbo ir ekonominio neaktyvumo lygis ir milijonams žmonių gresia prarasti darbą. 2020 m. balandžio mėn. jaunimo nedarbas visoje ES siekė 16,8 proc. ir prognozuojama, kad šis skaičius smarkiai padidės. Tikėtina, kad nuo neigiamų krizės padarinių labiausiai nukentės jaunimas.

1. Ar Taryba mano, kad asignavimų sumažinimas tiksliniams nedirbančiam jaunimui skirtiems veiksmams, kurį Europos Vadovų Taryba patvirtino savo 2020 m. liepos 21 d. išvadose, atitinka Sąjungos užmojus investuoti į jaunimą? Kaip gali būti pagrįstas šis reikšmingas sumažinimas, jei kova su jaunimo nedarbu yra vienas iš svarbiausių Sąjungos prioritetų? Kaip šis žymus sumažinimas suderinamas su būtinybe ugdyti įgūdžius ir prisidėti sprendžiant socialines ir užimtumo problemas laikotarpiu po COVID-19 pandemijos?

2. Kaip Taryba ketina skatinti valstybes nares didinti iniciatyvos veiksmingumą? Ar Taryba pritaria Parlamento nuomonei, kad jaunimui siūlomų darbo vietų ir stažuočių kokybė yra labai svarbi siekiant užtikrinti tvarią jų integraciją į darbo rinką? Ar Taryba planuoja nustatyti privalomus tokių pasiūlymų kokybės kriterijus?

3. Kokių konkrečių veiksmų ketina imtis Taryba, siekdama pagerinti informavimo strategijas ir Jaunimo garantijų iniciatyvos įtraukumą?

Pateikta: 24/09/2020

Atsakyti iki: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika