Postup : 2020/2764(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000058/2020

Predkladané texty :

O-000058/2020 (B9-0018/2020)

Rozpravy :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 48kWORD 10k
24. septembra 2020
O-000058/2020
Otázka na ústne zodpovedanie O-000058/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Posilnenie záruky pre mladých ľudí

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen vo svojich politických prioritách vyhlásila, že zo záruky pre mladých ľudí urobí trvalý nástroj na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a že záruka by mala mať vyšší rozpočet a zahŕňať pravidelné podávanie správ, aby sa zabezpečilo, že v každom členskom štáte dosiahne to, čo sľubuje. Komisia 1. júla 2020 predložila návrh odporúčania Rady týkajúceho sa mostu k pracovným miestam – posilnenia záruky pre mladých ľudí, ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí(1).

V dôsledku pandémie COVID-19 rastie miera nezamestnanosti a neaktivity v EÚ a miliónom ľudí hrozí strata zamestnania. V júni 2020 bola miera nezamestnanosti mladých ľudí v celej EÚ na úrovni 16,8 % a očakáva sa jej výrazný nárast. Mladí ľudia pravdepodobne najviac pocítia negatívne dôsledky krízy.

1. Domnieva sa Rada, že zníženie prostriedkov na cielené opatrenia zamerané na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ktoré prijala Európska rada vo svojich záveroch 21. júla 2020, podporuje ambíciu Únie investovať do mladých ľudí? Ako možno toto výrazné zníženie odôvodniť, ak je boj proti nezamestnanosti mladých ľudí jednou z hlavných priorít Únie? Ako môže toto výrazné zníženie riešiť potrebu rozvíjať zručnosti a prispieť k riešeniu sociálnych výziev a výziev v oblasti zamestnanosti v období po pandémii COVID-19?

2. Ako mieni Rada podporiť členské štáty, aby posilnili účinnosť tohto nástroja? Podporuje Rada názor Parlamentu, že kvalita pracovných miest a stáží ponúkaných mladým ľuďom je kľúčom k zabezpečeniu ich udržateľnej integrácie na trhu práce? Plánuje Rada zaviesť záväzné kritériá kvality pre ponuky?

3. Aké konkrétne opatrenia plánuje Rada prijať na zlepšenie osvetových stratégií a inkluzívnosti záruky pre mladých ľudí?

Predložené: 24/09/2020

Termín na zodpovedanie: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 29. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia