Postup : 2020/2764(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000059/2020

Předložené texty :

O-000059/2020 (B9-0019/2020)

Rozpravy :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 48kWORD 10k
24. září 2020
O-000059/2020
Otázka k ústnímu zodpovězení O-000059/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 Odpověď na plenárním zasedání 
 Předmět: Posílení záruk pro mladé lidi

Dne 1. července 2020 předložila Komise návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům – posílení záruk pro mladé lidi, kterým se nahrazuje doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi(1). Míra nezaměstnanosti a neaktivity se v EU v důsledku pandemie COVID-19 zvyšuje a milionům lidí hrozí, že přijdou o práci. V červnu 2020 bylo v EU bez práce 16,8 % mladých lidí a očekává se, že toto číslo prudce poroste. Mladí lidé budou negativními důsledky krize pravděpodobně postiženi nejvíce.

I přesto byl příspěvek na cílená opatření pro mladé lidi bez zaměstnání ve výši 15 % , který Komise navrhuje v pozměněném návrhu o Evropském sociálním fondu + ze dne 28. května 2020, snížen v závěrech Evropské rady na 10 %, což je zcela v rozporu s ambicemi Unie investovat do mladých a znamenalo by to, že nebudou řešeny sociální výzvy a výzvy v oblasti zaměstnanosti, kterým budeme po pandemii COVID-19 čelit.

1. Jak Komise hodnotí snížení příspěvku na cílená opatření pro mladé lidi bez zaměstnání, které přijala Evropská rada ve svých závěrech ze dne 21. července 2020?

2. Jakým způsobem hodlá Komise lépe monitorovat provádění záruk pro mladé lidi a motivovat členské státy ke zvýšení účinnosti tohoto nástroje?

3. Podporuje Komise výzvu Parlamentu ke zvýšení kvality nabídek zaměstnání v rámci záruk pro mladé lidi, například tím, že přezkoumá doporučení o rámci pro kvalitu stáží a podpoří zavedení závazné zásady odměňování? Jak hodlá Komise motivovat členské státy k provádění tohoto cíle a pomoci jim stanovit závazná kritéria pro kvalitní nabídky?

4. Jaká konkrétní opatření hodlá Komise přijmout ke snížení nezaměstnanosti podporou účasti na programech odborného vzdělávání v rámci záruk pro mladé lidi?

Předložení: 24/09/2020

Platná do: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 28. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí