Procedure : 2020/2764(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000059/2020

Indgivne tekster :

O-000059/2020 (B9-0019/2020)

Forhandlinger :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 47kWORD 10k
24. september 2020
O-000059/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000059/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 Besvarelse på plenarmøde 
 Om: Styrkelse af ungdomsgarantien

Den 1. juli 2020 fremlagde Kommissionen et forslag til Rådets henstilling om en bro til beskæftigelse – styrkelse af ungdomsgarantien og erstatning af Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti(1). Som følge af covid-19-pandemien er omfanget af arbejdsløshed og inaktivitet i EU stigende, og millioner af mennesker risikerer at miste deres job. Ungdomsarbejdsløsheden var i juni 2020 på 16,8 % for hele EU, et tal, der forventes at stige kraftigt. Unge vil sandsynligvis blive hårdest ramt af de negative konsekvenser af krisen.

Ikke desto mindre er bevillingen på 15 % til aktioner målrettet unge mennesker, der ikke er i beskæftigelse, i Kommissionens ændrede forslag om Den Europæiske Socialfond + (ESF+) af 28. maj 2020 blevet skåret ned til 10 % i Det Europæiske Råds konklusioner, hvilket går imod EU's ambitioner om at investere i unge mennesker, og det vil derfor ikke kunne løfte de sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer i tiden efter covid-19.

1. Hvad er Kommissionens vurdering af nedskæringen af midlerne til de tiltag, der er målrettet unge mennesker, der ikke er i beskæftigelse, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i dets konklusioner af 21. juli 2020?

2. Hvordan vil Kommissionen forbedre overvågningen af gennemførelsen af ungdomsgarantien og tilskynde medlemsstaterne til at forbedre effektiviteten af instrumentet?

3. Støtter Kommissionen Parlamentets opfordring til at styrke kvaliteten af beskæftigelsestilbud under ungdomsgarantien, ved f.eks. at revidere henstillingen vedrørende kvalitetsramme for praktikophold og ved at støtte indførelse af at bindende princip om aflønning? Hvordan agter Kommissionen at tilskynde medlemsstaterne til at gennemføre dette og hjælpe dem med at fastlægge bindende kriterier for kvalitetstilbud?

4. Hvilke konkrete foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at begrænse arbejdsløshed ved at fremme deltagelse i erhvervspraktikprogrammer under ungdomsgarantien?

Indgivet: 24/09/2020

Svarfrist: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 28. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik