Menettely : 2020/2764(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000059/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000059/2020 (B9-0019/2020)

Keskustelut :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 43kWORD 10k
24. syyskuuta 2020
O-000059/2020
Suullisesti vastattava kysymys O-000059/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: Nuorisotakuun vahvistaminen

Komissio esitti 1. heinäkuuta 2020 ehdotuksen neuvoston suositukseksi aiheesta ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu” ja nuorisotakuun perustamisesta 22. huhtikuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen korvaamisesta(1). Koronaviruspandemian seurauksena EU:n työttömyysaste ja työvoiman ulkopuolella olevien osuudet ovat nousussa ja miljoonat ihmiset ovat vaarassa menettää työpaikkansa. Kesäkuussa 2020 nuorisotyöttömyys oli 16,8 prosenttia koko EU:ssa, ja sen odotetaan kasvavan voimakkaasti. Nuoret kärsivät todennäköisesti eniten kriisin kielteisistä seurauksista.

Työelämän ulkopuolella oleviin nuoriin kohdennettuihin toimiin osoitettua 15 prosentin määrärahaosuutta, joka sisältyi komission 28. toukokuuta 2020 antamaan muutettuun ehdotukseen Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR), on Eurooppa-neuvoston päätelmissä kuitenkin pienennetty 10 prosenttiin. Tämä on täysin vastoin unionin pyrkimyksiä investoida nuoriin, eikä tällä ratkaisulla pystytä näin ollen vastaamaan koronaviruspandemian jälkeisiin sosiaalisiin ja työllisyyshaasteisiin.

1. Mikä on komission arvio tästä työelämän ulkopuolella olevia nuoria koskeville kohdennetuille toimille osoitettujen määrärahojen pienentämisestä, jonka Eurooppa-neuvosto vahvisti 21. heinäkuuta 2020 antamissaan päätelmissä?

2. Miten komissio aikoo parantaa nuorisotakuun täytäntöönpanon seurantaa ja kannustaa jäsenvaltioita välineen tehostamiseen?

3. Tukeeko komissio parlamentin kehotusta parantaa nuorisotakuun puitteissa tarjottavien työpaikkojen laatua esimerkiksi tarkistamalla suositusta harjoittelun laatupuitteista ja tukemalla sitovan palkkausperiaatteen käyttöönottoa? Miten komissio aikoo kannustaa jäsenvaltioita panemaan tämän täytäntöön ja auttaa niitä määrittelemään laadukasta tarjontaa koskevat sitovat kriteerit?

4. Mitä konkreettisia toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa työttömyyden vähentämiseksi edistämällä osallistumista nuorisotakuun mukaisiin ammatillisen koulutuksen ohjelmiin?

Jätetty: 24/09/2020

Määräaika: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö