Procedure : 2020/2764(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000059/2020

Ingediende teksten :

O-000059/2020 (B9-0019/2020)

Debatten :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 50kWORD 10k
24 september 2020
O-000059/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000059/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 Antwoord plenaire 
 Betreft: Versterking van de jongerengarantie

Op 1 juli 2020 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een aanbeveling van de Raad inzake een brug naar banen – versterking van de jongerengarantie en tot vervanging van de aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie(1). Als gevolg van de COVID‑19-pandemie stijgen de werkloosheids- en inactiviteitscijfers in de EU en dreigen miljoenen mensen hun baan te verliezen. In juni 2020 bedroeg de jeugdwerkloosheid in de hele EU 16,8 %. Dit cijfer zal naar verwachting sterk toenemen. Jongeren zullen waarschijnlijk het hardst worden getroffen door de negatieve gevolgen van de crisis.

Desondanks is de toewijzing van 15 % voor gerichte maatregelen voor jongeren zonder werk, zoals opgenomen in het gewijzigde voorstel van de Commissie inzake het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) van 28 mei 2020, in de conclusies van de Europese Raad bijgesteld naar 10 %. Deze verlaging druist volledig in tegen de ambities van de Unie om te investeren in jongeren en zal er bijgevolg toe leiden dat de uitdagingen op sociaal en werkgelegenheidsgebied in het tijdperk na COVID‑19 niet worden aangepakt.

1. Wat vindt de Commissie van de verlaging van de toewijzing voor gerichte maatregelen voor jongeren zonder werk die de Europese Raad in zijn conclusies van 21 juli 2020 heeft goedgekeurd?

2. Hoe is de Commissie van plan het toezicht op de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie te verbeteren en de lidstaten ertoe aan te sporen het instrument efficiënter te maken?

3. Steunt de Commissie de oproep van het Parlement om de kwaliteit van de werkaanbiedingen in het kader van de jongerengarantie te verbeteren, bijvoorbeeld door de aanbeveling inzake een kwaliteitskader voor stages te herzien en door de invoering van een bindend vergoedingsbeginsel te steunen? Hoe denkt de Commissie de lidstaten te stimuleren om dit uit te voeren en hoe denkt ze hen te helpen bij het vaststellen van bindende criteria voor kwaliteitsvolle aanbiedingen?

4. Welke concrete maatregelen is de Commissie van plan te nemen om de werkloosheid terug te dringen via de bevordering van deelname aan programma’s voor beroepsopleiding in het kader van de jongerengarantie?

Ingediend: 24/09/2020

Vervalt: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid