Procedura : 2020/2764(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000059/2020

Teksty złożone :

O-000059/2020 (B9-0019/2020)

Debaty :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 52kWORD 10k
24 września 2020
O-000059/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000059/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 
 Przedmiot: Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży

W dniu 1 lipca 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zalecenia Rady dotyczącego „Pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży” i zastąpienia zalecenia Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży(1). W wyniku pandemii COVID-19 rośnie stopa bezrobocia i wskaźnik bierności zawodowej w UE, a miliony ludzi mogą stracić pracę. W czerwcu 2020 r. stopa bezrobocia młodzieży w UE wynosiła 16,8%, a odsetek ten ma gwałtownie rosnąć. Młodzi ludzie prawdopodobnie najdotkliwiej odczują negatywne skutki kryzysu.

Tymczasem przydział środków na ukierunkowane działania na rzecz młodzieży niepracującej, określony w zmienionym wniosku Komisji w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) z dnia 28 maja 2020 r. w wysokości 15%, został zmniejszony do 10% w konkluzjach Rady Europejskiej, co stoi w całkowitej sprzeczności z ambicjami Unii w zakresie inwestowania w młodzież i w związku z tym nie rozwiąże problemów społecznych ani wyzwań w zakresie zatrudnienia w epoce po epidemii COVID-19.

1. Jak Komisja ocenia zmniejszenie przydziału środków na ukierunkowane działania na rzecz młodzieży niepracującej, przyjęte przez Radę Europejską w jej konkluzjach z dnia 21 lipca 2020 r.?

2. W jaki sposób Komisja zamierza usprawnić monitorowanie wdrażania gwarancji dla młodzieży i zachęcić państwa członkowskie do poprawy skuteczności tego instrumentu?

3. Czy Komisja popiera apel Parlamentu o poprawę jakości ofert zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży, na przykład poprzez przegląd zalecenia w sprawie ram jakości staży oraz poprzez opowiedzenie się za wprowadzeniem wiążącej zasady wynagradzania? W jaki sposób Komisja zamierza zachęcić państwa członkowskie do wdrożenia tego postulatu i pomóc im w określeniu wiążących kryteriów dotyczących jakości ofert?

4. Jakie konkretne środki Komisja zamierza podjąć w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez promowanie uczestnictwa w programach szkolenia zawodowego w ramach gwarancji dla młodzieży?

Przedłożone: 24/09/2020

Termin ważności: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności