Förfarande : 2020/2764(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000059/2020

Ingivna texter :

O-000059/2020 (B9-0019/2020)

Debatter :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 45kWORD 10k
24 september 2020
O-000059/2020
Fråga för muntligt besvarande O-000059/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 Svar i kammaren 
 Angående: En förstärkt ungdomsgaranti

Den 1 juli 2020 lade kommissionen fram ett förslag till rådets rekommendation om en väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti och om ersättande av rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti(1). Till följd av covid-19-pandemin har alltfler blivit arbetslösa eller hamnat utanför arbetskraften i EU, och miljontals människor riskerar att förlora sina jobb. I juni 2020 låg ungdomsarbetslösheten på 16,8 procent i EU, en siffra som förväntas stiga kraftigt. Unga människor kommer sannolikt att drabbas hårdast av krisens negativa konsekvenser.

Trots detta har anslaget på 15 procent till riktade åtgärder för ungdomar utan sysselsättning, som fastställdes i kommissionens ändrade förslag om Europeiska socialfonden+ av den 28 maj 2020, minskats till 10 procent i Europeiska rådets slutsatser, vilket går stick i stäv med unionens ambitioner att investera i unga och vilket inte kommer att lösa de sociala och sysselsättningsrelaterade utmaningarna efter covid-19.

1. Vad är kommissionens bedömning av den minskning av anslaget till riktade åtgärder för unga utan sysselsättning som Europeiska rådet antog i sina slutsatser av den 21 juli 2020?

2. Hur avser kommissionen att förbättra övervakningen av genomförandet av ungdomsgarantin och uppmuntra medlemsstaterna att göra instrumentet effektivare?

3. Ställer kommissionen sig bakom parlamentets uppmaning att förbättra kvaliteten på erbjudanden om sysselsättning inom ramen för ungdomsgarantin, till exempel genom att se över rekommendationen om kvalitetskriterier för praktikprogram och genom att stödja införandet av en bindande princip om ekonomisk ersättning? Hur tänker kommissionen uppmuntra medlemsstaterna att genomföra det här och hjälpa dem att formulera bindande kriterier för kvalitetserbjudanden?

4. Vilka konkreta åtgärder tänker kommissionen vidta för minskad arbetslöshet genom att främja deltagande i yrkesutbildningsprogram inom ungdomsgarantin?

Ingiven: 24/09/2020

Sista svarsdag: 25/12/2020

(1)COM(2020)0277.
Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 28 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy