Parlamento klausimas - O-000060/2020Parlamento klausimas
O-000060/2020

Su prekyba susijęs ekstrateritorinis trečiųjų valstybių nustatytų sankcijų poveikis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000060/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Bernd Lange
Tarptautinės prekybos komiteto vardu

Procedūra : 2020/2586(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000060/2020
Pateikti tekstai :
O-000060/2020 (B9-0026/2020)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Trečiųjų šalių įstatymų ekstrateritorinis poveikis gali lemti tiesioginius padarinius ES veiklos vykdytojams, teisėtai prekiaujantiems tarptautiniu mastu. ES yra įsipareigojusi užtikrinti, kad šie veiklos vykdytojai galėtų vykdyti savo veiklą ES ir kitur, kaip nustatyta pagal tarptautinius, ES ir nacionalinius teisės aktus.

Pateikta: 25/09/2020

Atsakyti iki: 26/12/2020

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 29 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika