Διαδικασία : 2020/2790(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000065/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000065/2020 (B9-0023/2020)

Συζήτηση :

PV 12/11/2020 - 2
PV 12/11/2020 - 4
CRE 12/11/2020 - 2
CRE 12/11/2020 - 4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 45kWORD 10k
6 Οκτωβρίου 2020
O-000065/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000065/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ έχουν λάβει έκτακτα μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου που προκαλεί ο ιός COVID-19. Με τα μέτρα αυτά ανατίθενται συχνά στην κυβέρνηση εξουσίες έκτακτης ανάγκης που δικαιολογούνται σε περιόδους κρίσης. Επιπλέον τα μέτρα αυτά έχουν αντίκτυπο στις ατομικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα και θίγουν τους ελέγχους και τις εξισορροπήσεις που προβλέπονται στο δημοκρατικό πολίτευμα. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογικά και να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Τα περισσότερα μέτρα ελήφθησαν επειγόντως μετά το πρώτο κύμα του ιού στην ΕΕ. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παρατεταμένη κρίση σε θέματα δημόσιας υγείας που προκαλείται από τον ιό. Τα περισσότερα κράτη μέλη προσπάθησαν να αναστείλουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, ωστόσο πολλά μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν ενώ έχουν εγκριθεί και νέα, μεταξύ άλλων λόγω της συνεχιζόμενης διασποράς του ιού. Είναι πλέον μείζονος σημασίας να παρακολουθούνται, να συγκρίνονται και να αξιολογούνται οι ακολουθούμενες επιμέρους προσεγγίσεις, υπό το πρίσμα των επιπτώσεών τους στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει την κατάσταση, διενεργώντας μεταξύ άλλων μια ολοκληρωμένη και συστηματική αξιολόγησή της σε όλα τα κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί;

2. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων που ακολουθούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, όπως για παράδειγμα όσον αφορά την επιβολή και τις κυρώσεις, τους περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ελευθερία κυκλοφορίας, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, ή το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων, ιδίως σε συνάρτηση με τις ευάλωτες ομάδες. Προτίθεται η Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών;

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα μέτρα δεν είναι αναγκαία, αναλογικά και προσωρινά, προτίθεται η Επιτροπή να λάβει μέτρα για την τήρηση του δικαίου της ΕΕ; Ποια συγκεκριμένα μέτρα σχεδιάζει η Επιτροπή;

4. Ενόψει της προσδοκώμενης εξόδου από την κρίση που σοβεί στον τομέα της δημόσιας υγείας λόγω της Covid-19, πώς προτίθεται η Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα έκτακτα μέτρα που δεν κρίνονται πλέον δικαιολογημένα να καταργηθούν και να αποκατασταθεί πλήρως ο σεβασμός στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα;

Κατάθεση: 06/10/2020

Λήξη προθεσμίας: 07/01/2021

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 9 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου