Menetlus : 2020/2790(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000065/2020

Esitatud tekstid :

O-000065/2020 (B9-0023/2020)

Arutelud :

PV 12/11/2020 - 2
PV 12/11/2020 - 4
CRE 12/11/2020 - 2
CRE 12/11/2020 - 4

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 38kWORD 10k
6. oktoober 2020
O-000065/2020
Suuliselt vastatav küsimus O-000065/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Juan Fernando López Aguilar
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: COVID-19 leviku tõkestamise meetmete mõju demokraatiale, õigusriigi põhimõttele ja põhiõigustele

Kõik ELi liikmesriigid on võtnud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks erakorralisi meetmeid. Nende meetmetega antakse tihtipeale täitevvõimudele erakorralised volitused, mis võibki sellisel kriisiajal olla põhjendatud. Samuti mõjutavad need üksikisiku õigusi ja vabadusi ning demokraatlikke kontrolli- ja tasakaalumehhanisme. Seetõttu peavad meetmed olema vajalikud, proportsionaalsed ja ajutised. Enamik nimetatud meetmetest võeti ELis kiirkorras viiruse esimese laine saabumise järel. Praeguseks seisame silmitsi viiruse põhjustatud pikaajalise rahvatervisekriisiga. Enamik liikmesriike püüdis erakorralistest meetmetest loobuda, kuid paljud neist on endiselt jõus ja vastu on võetud uusi meetmeid, seda ka viiruse jätkuva esinemise tõttu. Nüüd on väga tähtis jälgida, võrrelda ja hinnata erinevaid kasutatud lähenemisviise ning nende mõju demokraatiale, õigusriigi põhimõttele ja põhiõigustele.

1. Kas komisjon kavatseb jätkata olukorra jälgimist, sealhulgas kõigi liikmesriikide olukorra põhjalikku ja süstemaatilist hindamist, mis avalikustatakse?

2. Liikmesriikide valitsuste senistes lähenemisviisides on suuri erinevusi, näiteks seoses jõustamise ja karistustega, kogunemis-, liikumis-, väljendus- ja teabevabadusele seatud piirangutega või õigusega eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, eriti ohustatumate inimrühmade puhul. Kas komisjon kavatseb anda täiendavaid suuniseid, et ergutada parimate tavade jagamist?

3. Kas seal, kus leitakse, et meetmed ei ole vajalikud, proportsionaalsed ega ajutised, võtab komisjon midagi ette ELi õiguse järgimiseks? Milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb komisjon võtta?

4. Kuidas kavatseb komisjon siis, kui COVID-19 põhjustatud rahvatervisekriis ükskord lõpule jõuab, toetada erakorraliste meetmete lõpetamist, kui need ei ole enam põhjendatud, ning demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste täieliku austamise tagamist?

Esitatud: 06/10/2020

Tähtaeg: 07/01/2021

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 9. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika