Menettely : 2020/2790(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000065/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000065/2020 (B9-0023/2020)

Keskustelut :

PV 12/11/2020 - 2
PV 12/11/2020 - 4
CRE 12/11/2020 - 2
CRE 12/11/2020 - 4

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 10k
6. lokakuuta 2020
O-000065/2020
Suullisesti vastattava kysymys O-000065/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden hallitukset ovat ryhtyneet poikkeuksellisiin toimiin covid-19-viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Kyseisillä toimilla myönnetään usein poikkeusvaltuuksia toimeenpanoviranomaisille, mikä voi olla perusteltua näinä kriisiaikoina. Ne vaikuttavat myös yksilönvapauksiin ja perusoikeuksiin sekä demokraattiseen valvontaan. Näiden toimien on siksi oltava tarpeellisia, oikeasuhteisia ja väliaikaisia. Useimmat toimenpiteet otettiin kiireellisesti käyttöön viruksen ensimmäisen aallon saavuttua EU:hun. Tässä vaiheessa edessämme on viruksen aiheuttama pitkään jatkuva kansanterveyskriisi. Useimmat jäsenvaltiot ovat pyrkineet luopumaan poikkeustoimenpiteistä, mutta monet näistä toimista ovat edelleen voimassa ja uusia on otettu käyttöön, mikä johtuu myös siitä, että virus on yhä läsnä. Nyt on keskeisen tärkeää seurata, vertailla ja arvioida eri lähestymistapoja ja tarkastella, miten ne ovat vaikuttaneet demokratiaan, oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin.

1. Aikooko komissio jatkaa tilanteen seuraamista, myös laatimalla ja julkistamalla kattavan ja järjestelmällisen arvion eri jäsenvaltioiden tilanteesta?

2. Jäsenvaltioiden hallitusten valitsemien lähestymistapojen välillä on merkittäviä eroja, jotka liittyvät muun muassa määräysten noudattamisen varmistamiseen ja seuraamuksiin, kokoontumisvapauden, liikkumisvapauden, sananvapauden ja tiedonvälityksen rajoittamiseen sekä erityisesti haavoittuvien ryhmien oikeuteen yksityisyyteen ja tietosuojaan. Aikooko komissio antaa lisäohjeita parhaiden käytäntöjen jakamisen edistämiseksi?

3. Jos komissio toteaa, että toimenpiteet eivät ole tarpeellisia, oikeasuhteisia ja väliaikaisia, aikooko se toteuttaa toimia EU:n lainsäädännön noudattamiseksi? Millaisia konkreettisia toimia komissio harkitsee tässä tapauksessa?

4. Jotta covid-19:n aiheuttamasta kansanterveyskriisistä jossain vaiheessa selviydytään, miten komissio aikoo auttaa varmistamaan, että poikkeustoimista luovutaan, kun ne lakkaavat olemasta perusteltuja, ja että demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien noudattamiseen palataan täysimääräisesti?

Jätetty: 06/10/2020

Määräaika: 07/01/2021

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 9. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö