Nós Imeachta : 2020/2790(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000065/2020

Téacsanna arna gcur síos :

O-000065/2020 (B9-0023/2020)

Díospóireachtaí :

PV 12/11/2020 - 2
PV 12/11/2020 - 4
CRE 12/11/2020 - 2
CRE 12/11/2020 - 4

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 38kWORD 10k
6 Deireadh Fómhair 2020
O-000065/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000065/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Juan Fernando López Aguilar
thar ceann an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 Freagra sa suí iomlánach 
 Ábhar: Tionchar bhearta COVID-19 ar an daonlathas, ar an smacht reachta agus ar chearta bunúsacha

Tá bearta eisceachtúla déanta ag gach Ballstáit AE chun leathadh víreas COVID-19 a theorannú. Is minic a thugann na bearta sin cumhachtaí éigeandála don fheidhmeannas, rud a bhféadfadh bonn cirt a bheith leis le linn na géarchéime seo. Bíonn tionchar acu freisin ar shaoirsí aonair agus ar chearta bunúsacha, agus déanann siad difear do shrianta agus ceartúcháin an daonlathais. Dá bhrí sin, caithfidh na bearta sin a bheith riachtanach, comhréireach agus sealadach. Rinneadh an chuid is mó de na bearta ar bhonn práinneach i ndiaidh an chéad rabharta den víreas in AE. I láthair na huaire tá géarchéim fhadtréimhseach sláinte poiblí ann mar thoradh ar an víreas. Bhí an chuid is mó de na Ballstáit ar a ndícheall chun bearta éigeandála a thabhairt chun deiridh, ach tá roinnt mhaith beart i bhfeidhm go fóill, agus glacadh bearta nua freisin i bhfianaise an víreas a bheith fós ann. Tá sé ríthábhachtach anois faireachán, comparáid agus measúnú a dhéanamh ar na cineálacha éagsúla cur chuige a ghlactar, i bhfianaise an tionchair a bhíonn acu ar an daonlathas, ar an smacht reachta agus ar chearta bunúsacha.

1. An leanfaidh an Coimisiún d’fhaireachán a dhéanamh ar an staid, lena n-áirítear measúnú cuimsitheach córasach ar an staid i ngach Ballstát, ar measúnú é a chuirfear ar fáil don phobal?

2. Tá éagsúlachtaí suntasacha idir na cineálacha cur chuige atá glactha ag rialtais na mBallstát éagsúla, amhail i dtaca le forfheidhmiú agus smachtbhannaí, teorainneacha ar an tsaoirse comhthionóil, an tsaoirse gluaiseachta, an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, nó an ceart chun príobháideachais agus chun cosanta sonraí, go háirithe maidir le grúpaí leochaileacha. An dtabharfaidh an Coimisiún tuilleadh treorach chun comhroinnt dea-chleachtas a spreagadh?

3. I gcás ina gcinnfear nach bhfuil bearta riachtanach, comhréireach agus sealadach, an déanfaidh an Coimisiún gníomhaíocht chun dlí AE a chosaint? Cén cineál gníomhaíochta nithiúla atá beartaithe ag an gCoimisiún?

4. Ós rud é go mbeifear ag imeacht as géarchéim shláinte poiblí COVID-19 am éigin amach anseo, cad a dhéanfaidh an Coimisiún chun cuidiú lena áirithiú go gcuirfear deireadh leis na bearta eisceachtúla nuair nach mbeidh bonn cirt leo a thuilleadh agus go n-áiritheofar go dtabharfar urraim arís don daonlathas, don smacht reachta agus do chearta bunúsacha?

Curtha síos: 06/10/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 07/01/2021

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 9 Deireadh Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais