Eljárás : 2020/2790(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000065/2020

Előterjesztett szövegek :

O-000065/2020 (B9-0023/2020)

Viták :

PV 12/11/2020 - 2
PV 12/11/2020 - 4
CRE 12/11/2020 - 2
CRE 12/11/2020 - 4

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 43kWORD 10k
2020. október 6.
O-000065/2020
Szóbeli választ igénylő kérdés O-000065/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Juan Fernando López Aguilar
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében
 Válasz a plenáris ülésen 
 Tárgy: A Covid19 kapcsán bevezetett intézkedések hatása a demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra

A Covid19-járványt okozó vírus terjedésének feltartóztatására valamennyi uniós tagállam kormánya bevezetett rendkívüli intézkedéseket. Ezek gyakran vészhelyzeti jogköröket ruháznak a végrehajtó hatalomra, ami válság idején akár indokolt is lehet. A szóban forgó intézkedések ezzel együtt az egyéni szabadságokra és az alapvető jogokra, valamint a demokratikus fékekre és ellensúlyokra is hatást gyakorolnak, és éppen ezért szükségesnek, arányosnak és ideiglenesnek kell lenniük. Az intézkedések többségét sürgőséggel fogadták el a tagállamok a vírus első hullámának Unión belüli megjelenésekor. Mostanra egyértelművé vált, hogy a vírus miatt egy elhúzódó népegészségügyi válsággal állunk szemben. Jóllehet a legtöbb tagállam törekedett a vészhelyzeti intézkedések kivezetésére, számos intézkedés továbbra is érvényben van, sőt a vírus folyamatos jelenléte miatt azokat újabbak követték. A jelen helyzetben különösen fontos, hogy figyelemmel kísérjük, összevessük és értékeljük a különböző megközelítéseket, tekintettel azok demokráciára, jogállamiságra és alapvető jogokra gyakorolt hatásaira.

1. Továbbra is követi-e a Bizottság a helyzet alakulását? Ennek keretében készít-e az összes tagállamra kiterjedő átfogó és módszeres helyzetértékelést, és azt nyilvánosan hozzáférhetővé teszi-e?

2. A tagállami kormányok által alkalmazott megközelítések között jelentős eltérések érhetők tetten, például a végrehajtást és a szankciókat illetően, valamint a gyülekezési szabadság, a szabad mozgás, a véleménynyilvánítás szabadsága és az információszabadság korlátozása, illetve a magánélet tiszteletben tartásához való jog és az adatvédelem tekintetében, különösen a kiszolgáltatott csoportok esetében. Fog-e a Bizottság további iránymutatással szolgálni a bevált gyakorlatok megosztásának ösztönzésére?

3. Fel fog-e lépni a Bizottság az uniós jog érvényesítése érdekében, amennyiben megállapítást nyer, hogy bizonyos intézkedések nem szükségesek, nem arányosak és nem ideiglenesek? Milyen konkrét intézkedést tervez a Bizottság?

4. Figyelembe véve, hogy a Covid19 okozta népegészségügyi válság valamikor a jövőben véget fog érni, miként fogja a Bizottság elősegíteni annak biztosítását, hogy a rendkívüli intézkedéseket megszüntessék, ha azok már indokolatlanná váltak, valamint hogy biztosított legyen a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartásának maradéktalan visszaállítása?

Előterjesztve: 06/10/2020

Határidő: 07/01/2021

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2020. október 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat