Procedure : 2020/2790(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000065/2020

Ingediende teksten :

O-000065/2020 (B9-0023/2020)

Debatten :

PV 12/11/2020 - 2
PV 12/11/2020 - 4
CRE 12/11/2020 - 2
CRE 12/11/2020 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 40kWORD 10k
6 oktober 2020
O-000065/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000065/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 Antwoord plenaire 
 Betreft: De impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten

De regeringen in alle EU-lidstaten hebben uitzonderlijke maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Vaak werden noodbevoegdheden verleend aan de uitvoerende macht, wat in deze tijden van crisis gerechtvaardigd kan zijn. Dergelijke maatregelen hebben gevolgen voor de individuele vrijheden en de grondrechten én voor de democratische controlemechanismen, en moeten dus noodzakelijk, evenredig en tijdelijk zijn. De meeste maatregelen werden tijdens de eerste golf van het virus in de EU met spoed ingevoerd. Op dit moment worden we geconfronteerd met een langdurige volksgezondheidscrisis als gevolg van het virus. De meeste lidstaten hebben getracht de noodmaatregelen terug te draaien, maar er zijn nog steeds veel maatregelen van kracht, en er zijn ook nieuwe maatregelen genomen, mede omdat het virus nog steeds aanwezig is. Het is nu van cruciaal belang dat de verschillende benaderingen gemonitord, vergeleken en beoordeeld worden, in het licht van de gevolgen die zij hebben voor de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.

1. Zal de Commissie de situatie blijven monitoren, met inbegrip van een alomvattende en systematische beoordeling van de situatie in alle lidstaten? Zal die beoordeling openbaar worden gemaakt?

2. De benaderingen van de regeringen in de verschillende lidstaten lopen sterk uiteen, bijvoorbeeld met betrekking tot handhaving en sancties, beperkingen van de vrijheid van vergadering, vrij verkeer, vrijheid van meningsuiting en informatie, en het recht op privacy en gegevensbescherming, met name voor kwetsbare groepen. Zal de Commissie verdere richtsnoeren geven om de uitwisseling van beste praktijken te stimuleren?

3. Wanneer maatregelen niet noodzakelijk, evenredig en tijdelijk worden bevonden, zal de Commissie dan actie ondernemen om het EU-recht te handhaven? Welke concrete maatregelen zal de Commissie in dat geval overwegen?

4. Hoe denkt de Commissie, met het oog op de beëindiging van de volksgezondheidscrisis naar aanleiding van COVID-19, er mee voor te zorgen dat de uitzonderlijke maatregelen worden stopgezet wanneer zij niet langer gerechtvaardigd zijn, en hoe denkt de Commissie mee te waarborgen dat de eerbiediging van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten volledig wordt hersteld?

Ingediend: 06/10/2020

Vervalt: 07/01/2021

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 9 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid