Procedura : 2020/2790(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000065/2020

Teksty złożone :

O-000065/2020 (B9-0023/2020)

Debaty :

PV 12/11/2020 - 2
PV 12/11/2020 - 4
CRE 12/11/2020 - 2
CRE 12/11/2020 - 4

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 46kWORD 10k
6 października 2020
O-000065/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000065/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 
 Przedmiot: Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe

Rządy wszystkich państw członkowskich UE podjęły wyjątkowe środki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Środki te często obejmują przyznanie nadzwyczajnych uprawnień władzy wykonawczej, co może być uzasadnione w czasach kryzysu. Mają one również wpływ na swobody jednostki i prawa podstawowe oraz na demokratyczne mechanizmy kontroli i równowagi. W związku z tym środki te powinny być konieczne, proporcjonalne i tymczasowe. Większość środków podjęto w trybie pilnym w następstwie pierwszej fali wirusa w UE. Obecnie stajemy w obliczu przedłużającego się kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego spowodowanego wirusem. Większość państw członkowskich starała się znieść środki nadzwyczajne, ale wiele z nich nadal obowiązuje, przyjęto także nowe środki, między innymi w związku z utrzymującą się obecnością wirusa. Kluczowe znaczenie ma obecnie monitorowanie, porównywanie i ocena różnych podejść pod kątem ich wpływu na demokrację, praworządność i prawa podstawowe.

1. Czy Komisja będzie nadal monitorować sytuację, w tym przeprowadzi kompleksową i systematyczną ocenę sytuacji we wszystkich państwach członkowskich, której wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej?

2. Istnieją znaczne różnice między podejściami przyjętymi przez rządy państw członkowskich, np. w odniesieniu do egzekwowania i sankcji, ograniczeń wolności zgromadzeń, swobody przemieszczania się, wolności wypowiedzi i informacji czy prawa do prywatności i ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do słabszych grup społecznych. Czy Komisja udzieli dalszych wskazówek w celu zachęcenia do wymiany najlepszych praktyk?

3. W przypadku stwierdzenia, że środki nie są konieczne, proporcjonalne i tymczasowe, czy Komisja podejmie działania mające na celu utrzymanie w mocy prawa UE? Jakie konkretne działania przewiduje Komisja?

4. Z myślą o przezwyciężeniu kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego związanego z COVID-19, w jaki sposób Komisja pomoże zadbać o to, by środki nadzwyczajne zostały wycofane, jeżeli nie będą już uzasadnione, oraz zapewnić powrót do pełnego przestrzegania zasad demokracji i praworządności oraz praw podstawowych?

Przedłożone: 06/10/2020

Termin ważności: 07/01/2021

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 9 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności