Menetlus : 2020/2767(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000068/2020

Esitatud tekstid :

O-000068/2020 (B9-0027/2020)

Arutelud :

PV 15/12/2020 - 14
CRE 15/12/2020 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 43kWORD 10k
29. oktoober 2020
O-000068/2020
Suuliselt vastatav küsimus  O-000068/2020
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil on kutseharidust ja -õpet käsitleva nõukogu soovituse kohta mitu küsimust.

1. COVID-19 kriis on veelgi suurendanud vajadust parandada digitaalseid koolituslahendusi ning tagada õppijatele, õpetajatele ja koolitajatele võrdne juurdepääs digitaaloskustele, -vahenditele ja -tehnoloogiale. Milliste meetmete ning rahaliste ja mitterahaliste vahenditega hakkavad liikmesriigid edendama kutsehariduse ja -õppe digitaalset ajakohastamist ja distantsõpet, millega tagatakse kõigile juurdepääs vajalikele oskustele ja nende omandamisele ning võrdne juurdepääs internetile ja digitaalsetele vahenditele kõigis koolides? Kuidas saab seda koos komisjoniga koordineerida ja jälgida?

2. Milliseid meetmeid võtavad liikmesriigid, et saavutada kvalitatiivsed eesmärgid, sealhulgas õpipoisiõppe kvaliteediraamistiku ja Erasmuse programmi abil, ning parandada kutsehariduse ja -õppe omandanute jälgimist?

3. Kutsehariduse ja -õppe ning üldharidussüsteemi vahel puudub sidusus ja kooskõla. Kutseharidust ja -õpet peetakse tihti vähem eelistatud võimaluseks, hoolimata pidevast nõudlusest oskustöötajate järele. Mida teevad liikmesriigid selleks, et suurendada huvi kutsehariduse ja -õppe vastu ning tagada kahe haridusvaldkonna kooskõla ja sünergia? Mida kavatsevad nad ELi tasandil ette võtta, et parandada kutsehariduse ja -õppe alast teabevahetust? Milliseid meetmeid on liikmesriikidel kavas võtta, et tuua kutsehariduse ja -õppe süsteemist väljalangejad süsteemi tagasi? Kas on olemas järelevalvesüsteem koolist väljalangenute jälgimiseks?

4. Milliseid meetmeid võtavad liikmesriigid, et tagada kutsehariduse ja -õppe programmide kõrge kvaliteet ja kaasavus ning pakkuda võrdseid võimalusi kõigile, eriti haavatavatele rühmadele ka maapiirkondades ja äärealadel? Milliseid meetmeid hakkavad liikmesriigid võtma, et muuta kvaliteetne ja kaasav kutseharidus ja -õpe kõigi õppijate õiguseks, nagu on sätestatud Euroopa sotsiaalõiguste sambas?

5. Kuidas tagavad liikmesriigid kvaliteetse, mitmekesise ja kohandatud õpipoisiõppe, sealhulgas õiglase tasu ja juurdepääsu sotsiaalkaitsele kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste sambaga?

6. Kuidas tagavad liikmesriigid, et kutsehariduse ja -õppe pakkujatel on piisav sõltumatus, paindlikkus ja toetus, et kohandada kiiresti oma koolituspakkumine muutuvatele vajalikele oskustele ning tagada kutsehariduse ja -õppe omandanutele tulevased tööturuvõimalused ning kvaliteetsed ja jätkusuutlikud töökohad? Milliseid Euroopa ja riiklikke rahalisi vahendeid pakuvad liikmesriigid kutsehariduse ja -õppe sektorile?

Esitatud: 29/10/2020

Tähtaeg: 30/01/2021

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 3. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika