Menettely : 2020/2767(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000068/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000068/2020 (B9-0027/2020)

Keskustelut :

PV 15/12/2020 - 14
CRE 15/12/2020 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 10k
29. lokakuuta 2020
O-000068/2020
Suullisesti vastattava kysymys O-000068/2020
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalla on useita kysymyksiä ammatillista koulutusta koskevasta neuvoston suosituksesta:

1. Covid-19-kriisin myötä on parannettava entistä kiireellisemmin digitaalisia koulutusratkaisuja ja varmistettava, että oppijoilla, opettajilla ja kouluttajilla on yhtäläiset mahdollisuudet hankkia digitaalisia taitoja sekä käyttää digitaalisia välineitä ja teknologioita. Millä toimenpiteillä sekä millä rahoituksella ja muilla keinoilla jäsenvaltiot aikovat parantaa ammatillisen koulutuksen digitalisaation tasoa ja edistää etäopiskelua, jotta voidaan turvata kaikille mahdollisuus hankkia tarvittavat taidot sekä yhtäläiset mahdollisuudet käyttää internetiä ja digitaalisia välineitä kaikissa kouluissa? Miten tätä voidaan koordinoida ja valvoa yhdessä komission kanssa?

2. Mitä toimenpiteitä jäsenvaltiot aikovat toteuttaa laadullisten tavoitteiden saavuttamiseksi, muun muassa oppisopimuskoulutuksen laatupuitteiden ja Erasmus-ohjelman avulla, ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden seurannan parantamiseksi?

3. Ammatillisen koulutuksen alan ja yleissivistävän koulutuksen välillä on epäjohdonmukaisuuksia ja ristiriitaisuuksia, ja ammatillista koulutusta pidetään usein toissijaisena ja vähemmän suosittuna vaihtoehtona huolimatta siitä, että ammatillisen koulutuksen saanutta työvoimaa tarvitaan jatkuvasti enemmän. Mitä jäsenvaltiot tekevät lisätäkseen ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta ja varmistaakseen, että nämä kaksi koulutuslinjaa ovat keskenään johdonmukaisia ja niiden välille syntyy synergiaa? Millä kansallisilla toimilla ne aikovat parantaa ammatillista koulutusta koskevaa viestintää? Mihin toimenpiteisiin ne ryhtyvät palauttaakseen ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet takaisin järjestelmään? Onko niillä käytössä järjestelmä opintonsa keskeyttäneiden seuraamiseksi?

4. Mitä toimenpiteitä jäsenvaltiot aikovat toteuttaa varmistaakseen, että ammatillinen koulutuksen ohjelmat ovat korkealaatuisia ja inklusiivisia sekä tarjoavat yhtäläiset mahdollisuudet kaikille, erityisesti heikossa asemassa oleville ryhmille, kuten maaseudulla tai syrjäisillä alueilla asuville? Mihin toimiin ne aikovat ryhtyä tehdäkseen laadukkaasta ja inklusiivisesta ammatillisesta koulutuksesta kaikille oppijoille kuuluvan oikeuden, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin on kirjattu?

5. Miten jäsenvaltiot aikovat varmistaa sen, että oppisopimuskoulutus on korkealaatuista, monipuolista ja yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä, mukaan lukien oikeudenmukainen korvaus ja sosiaalisen suojelun saatavuus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti?

6. Miten jäsenvaltiot aikovat varmistaa, että ammatillisen koulutuksen tarjoajilla on riittävästi autonomiaa, liikkumavaraa ja tukea, jotta ne voivat nopeasti mukauttaa koulutustarjontansa muuttuviin osaamistarpeisiin ja varmistaa ammatillisesta koulutuksesta valmistuneille tulevat työmarkkinamahdollisuudet sekä laadukkaat ja kestävät työpaikat? Mitä kansallisia ja EU:lta peräisin olevia rahoitusvaroja jäsenvaltiot kaavailevat ammatillisen koulutuksen alalle?

Jätetty: 29/10/2020

Määräaika: 30/01/2021

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 3. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö