Întrebare parlamentară - O-000068/2020Întrebare parlamentară
O-000068/2020

Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000068/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Procedură : 2020/2767(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000068/2020
Texte depuse :
O-000068/2020 (B9-0027/2020)
Voturi :
Texte adoptate :

Având în vedere Recomandarea Consiliului privind EFP, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale are câteva întrebări:

Depunere: 29/10/2020

Dată-limită: 30/01/2021

Ultima actualizare: 3 noiembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate