Procedură : 2020/2767(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000068/2020

Texte depuse :

O-000068/2020 (B9-0027/2020)

Dezbateri :

PV 15/12/2020 - 14
CRE 15/12/2020 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 46kWORD 10k
29 octombrie 2020
O-000068/2020
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000068/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 Răspuns în plen 
 Subiect: Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență

Având în vedere Recomandarea Consiliului privind EFP, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale are câteva întrebări:

1. Criza COVID-19 a intensificat necesitatea de a îmbunătăți soluțiile digitale de formare profesională și de a asigura un acces egal la competențe, instrumente și tehnologii digitale pentru cursanți, profesori și formatori. Prin ce măsuri și cu care mijloace financiare și nefinanciare vor promova statele membre modernizarea digitală a EFP și învățarea la distanță, asigurând accesibilitatea și dobândirea competențelor necesare pentru toți, precum și accesul egal la internet și la instrumente digitale în toate școlile? Cum ar putea fi acestea coordonate și monitorizate, în colaborare cu Comisia?

2. Ce măsuri vor lua statele membre pentru a îndeplini obiectivele calitative, inclusiv prin intermediul cadrului de calitate pentru ucenicii și Erasmus, precum și pentru a îmbunătăți monitorizarea absolvenților EFP?

3. Există o lipsă de coerență și o discrepanță între sectorul EFP și sistemul de învățământ general, opțiunea EFP fiind adesea considerată mai puțin de dorit, în ciuda cererii constante de un număr mai mare de profesioniști absolvenți de învățământ profesional. Ce acțiuni întreprind statele membre pentru a spori atractivitatea EFP și a asigura coerența și sinergiile dintre cele două? Ce măsuri preconizează la nivel național pentru a îmbunătăți comunicarea cu privire la EFP? Ce măsuri iau pentru a readuce în sistem persoanele care au abandonat EFP? Există un sistem de monitorizare pentru urmărirea acestor persoane?

4. Ce măsuri vor lua statele membre ca să se asigure că programele EFP sunt de înaltă calitate, incluzive și că oferă șanse egale tuturor, în special grupurilor vulnerabile, inclusiv celor din zonele rurale sau îndepărtate? Ce măsuri vor adopta acestea pentru a se asigura că toți cursanții au dreptul la EFP incluzivă și de calitate, astfel cum este prevăzut în Pilonul european al drepturilor sociale?

5. Cum vor asigura statele membre programe de ucenicie de înaltă calitate, diversificate și personalizate, inclusiv o remunerație echitabilă și accesul la protecție socială, în conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale?

6. Cum vor garanta statele membre că furnizorii de EFP dispun de suficientă autonomie, flexibilitate și sprijin pentru a-și adapta rapid oferta de formare la nevoile în schimbare în materie de competențe și cum vor asigura oportunități viitoare pe piața forței de muncă și locuri de muncă de calitate și sustenabile pentru absolvenții de EFP? Ce mijloace financiare europene și naționale oferă statele membre pentru sectorul VET?

Depunere: 29/10/2020

Dată-limită: 30/01/2021

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 3 noiembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate