Întrebare parlamentară - O-000068/2020Întrebare parlamentară
O-000068/2020

  Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000068/2020
  adresată Consiliului
  Articolul 136 din Regulamentul de procedură
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
  în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

  Procedură : 2020/2767(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000068/2020
  Texte depuse :
  O-000068/2020 (B9-0027/2020)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  Având în vedere Recomandarea Consiliului privind EFP, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale are câteva întrebări:

  Depunere: 29/10/2020

  Dată-limită: 30/01/2021

  Ultima actualizare: 3 noiembrie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate