Postup : 2020/2767(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000068/2020

Predkladané texty :

O-000068/2020 (B9-0027/2020)

Rozpravy :

PV 15/12/2020 - 14
CRE 15/12/2020 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 48kWORD 10k
29. októbra 2020
O-000068/2020
Otázka na ústne zodpovedanie  O-000068/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Vzhľadom na odporúčanie Rady o OVP má Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci niekoľko otázok:

1. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 urýchlila potrebu zlepšiť riešenia v oblasti digitálnej odbornej prípravy a zabezpečiť rovnaký prístup k digitálnym zručnostiam, nástrojom a technológiám pre študentov, učiteľov a školiteľov. Akými opatreniami a finančnými a nefinančnými prostriedkami členské štáty podporia digitálnu modernizáciu OVP a diaľkové vzdelávanie, pričom zabezpečia dostupnosť a získanie potrebných zručností pre všetkých, ako aj rovnaký prístup k internetu a digitálnym nástrojom vo všetkých školách? Ako sa to dá koordinovať a monitorovať spolu s Komisiou?

2. Aké opatrenia prijmú členské štáty na splnenie kvalitatívnych cieľov, a to aj prostredníctvom rámca pre kvalitnú a učňovskú prípravu a programu Erasmus, a na zlepšenie sledovania uplatnenia absolventov OVP?

3. Medzi odvetvím OVP a všeobecným systémom vzdelávania chýba súdržnosť a panuje nesúlad, pričom OVP sa často považuje za druhoradú a menej uprednostňovanú možnosť, a to napriek neustále rastúcemu dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch v tejto oblasti. Čo podnikajú členské štáty na zvýšenie atraktívnosti OVP a na zabezpečenie súdržnosti a súčinnosti medzi oboma systémami vzdelávania? Čo plánujú na vnútroštátnej úrovni, aby zlepšili komunikáciu o OVP? Aké opatrenia prijímajú na to, aby sa do systému vrátili osoby, ktoré predčasne ukončili OVP? Existuje systém na monitorovanie situácie osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku?

4. Aké opatrenia prijmú členské štáty s cieľom zabezpečiť, aby programy OVP dosahovali vysokú kvalitu, boli inkluzívne a ponúkali rovnaké príležitosti všetkým, najmä zraniteľným skupinám, a to aj z vidieckych alebo odľahlých oblastí? Aké kroky podniknú, aby sa kvalitné a inkluzívne odborné vzdelávanie a príprava stali právom pre všetky vzdelávajúce sa osoby, ako je to zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv (EPSP)?

5. Ako členské štáty zabezpečia vysokokvalitnú, diverzifikovanú a prispôsobenú učňovskú prípravu vrátane spravodlivého odmeňovania a prístupu k sociálnej ochrane v súlade s EPSP?

6. Ako členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia OVP mali dostatok samostatnosti, flexibility a podpory, aby svoju ponuku odbornej prípravy mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa potrebám v oblasti zručností a zaistiť tak budúce príležitosti na trhu práce a kvalitné a udržateľné pracovné miesta pre absolventov OVP? Aké európske a vnútroštátne finančné prostriedky poskytujú členské štáty sektoru odborného vzdelávania a prípravy?

Predložené: 29/10/2020

Termín na zodpovedanie: 30/01/2021

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 3. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia