Parlamentná otázka - O-000068/2020Parlamentná otázka
O-000068/2020

  Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

  Otázka na ústne zodpovedanie  O-000068/2020
  Rade
  článok 136 rokovacieho poriadku
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
  v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

  Postup : 2020/2767(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000068/2020
  Predkladané texty :
  O-000068/2020 (B9-0027/2020)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Vzhľadom na odporúčanie Rady o OVP má Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci niekoľko otázok:

  Predložené: 29/10/2020

  Termín na zodpovedanie: 30/01/2021

  Posledná úprava: 3. novembra 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia