Förfarande : 2020/2767(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000068/2020

Ingivna texter :

O-000068/2020 (B9-0027/2020)

Debatter :

PV 15/12/2020 - 14
CRE 15/12/2020 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 45kWORD 10k
29 oktober 2020
O-000068/2020
Fråga för muntligt besvarande  O-000068/2020
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 Svar i kammaren 
 Angående: Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

Mot bakgrund av rådets rekommendation om yrkesutbildning har utskottet för sysselsättning och sociala frågor en rad frågor:

1. Covid-19-krisen har påskyndat behovet av att förbättra den digitala utbildningen och säkerställa lika tillgång till digitala färdigheter, verktyg och tekniker för elever, lärare och utbildare. Med hjälp av vilka åtgärder och finansiella och icke-finansiella medel kommer medlemsstaterna att främja en anpassning av yrkesutbildningen till den digitala utvecklingen samt distansundervisning, och säkerställa tillgänglighet och inhämtning av nödvändig kompetens för alla, liksom lika tillgång till internet och till digitala verktyg i alla skolor? Hur kan detta samordnas och övervakas tillsammans med kommissionen?

2. Vilka åtgärder kommer medlemsstaterna att vidta för att uppfylla kvalitetsmålen, även via kvalitetsramen för lärlingsutbildningar och Erasmusprogrammet, och för att förbättra uppföljningen av personer med examen från en yrkesutbildning?

3. Det råder bristande samstämmighet och överensstämmelse mellan yrkesutbildningssektorn och det allmänna utbildningssystemet. Yrkesutbildning betraktas ofta som ett mindre eftertraktat alternativ, trots att det ständigt efterfrågas alltfler yrkesutbildade personer. Vad gör medlemsstaterna för att främja yrkesutbildningens popularitet och säkerställa samstämmighet och synergier mellan de två inriktningarna? Vad planerar de att göra på nationell nivå för att förbättra kommunikationen om yrkesutbildning? Vilka åtgärder vidtar de för att återintegrera avhoppare från yrkesutbildningar i systemet? Finns det ett kontrollsystem för att följa upp skolavhoppare?

4. Vilka åtgärder kommer medlemsstaterna att vidta för att säkerställa att yrkesutbildningsprogrammen håller hög kvalitet, inkluderar alla och erbjuder lika möjligheter för alla, särskilt utsatta grupper, inklusive från landsbygdsområden eller avlägset belägna områden? Vilka åtgärder kommer de att vidta för att säkerställa att yrkesutbildning av hög kvalitet för alla blir en rättighet för alla elever, i enlighet med vad som slås fast i den europeiska pelaren för sociala rättigheter?

5. Hur kommer medlemsstaterna att säkerställa diversifierade och skräddarsydda lärlingsutbildningar av hög kvalitet, inbegripet skälig ersättning och tillgång till socialt skydd i överensstämmelse med den europeiska pelaren för sociala rättigheter?

6. Hur kommer medlemsstaterna att säkerställa att anordnare av yrkesutbildning har tillräckligt med autonomi, flexibilitet, stöd och finansiering för att snabbt kunna anpassa sitt utbildningsutbud till växlande kompetensbehov och säkerställa framtida arbetsmarknadsmöjligheter och hållbara anställningar av god kvalitet för personer med examen från en yrkesutbildning? Vilka europeiska och nationella ekonomiska medel avsätter medlemsstaterna för yrkesutbildningssektorn?

Ingiven: 29/10/2020

Sista svarsdag: 30/01/2021

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 3 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy