Процедура : 2020/2864(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000074/2020

Внесени текстове :

O-000074/2020 (B9-0005/2021)

Разисквания :

PV 08/02/2021 - 20
CRE 08/02/2021 - 20

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 43kWORD 10k
20 ноември 2020 г.
O-000074/2020
Въпрос с искане за устен отговор  O-000074/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Sabine Verheyen
от името на комисията по култура и образование
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: Последствията от COVID-19 за младежите и спорта

Пандемията от COVID-19 оказва опустошително въздействие върху младите хора, по-специално в целия ЕС, като вреди на заетостта им, прекъсва образованието им и засяга тяхното психическо и физическо здраве и благосъстояние.

1. Освен финансовата подкрепа за насърчаване на младежката заетост, планира ли Комисията по-задълбочен и системен политически отговор за смекчаване на по-широкообхватните отрицателни последици?

2. Ще оцени ли Комисията отрицателното психосоциално въздействие на пандемията от COVID-19 върху младите хора в ЕС и последиците от нея за образованието, пазарите на труда и социалното сближаване?

По подобен начин пандемията от COVID-19 продължава да оказва опустошително въздействие върху спорта както на професионално, така и на местно равнище.

3. Освен общите финансови инструменти, приети от Европейския съюз в отговор на кризата, обмисля ли Комисията допълнителни целенасочени мерки за подкрепа на сектора на спорта?

4. Ще оцени ли Комисията пълната степен на социално-икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 върху професионалния и масовия спорт?

5. Би ли се съгласила Комисията да разработи координиран европейски подход за справяне с предизвикателствата и смекчаване на последиците от пандемията върху спорта, евентуално под формата на специален план за действие?

Внесен: 20/11/2020

Краен срок: 21/02/2021

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 20 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност