Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000074/2020Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000074/2020

Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000074/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Sabine Verheyen
for Kultur- og Uddannelsesudvalget

Procedure : 2020/2864(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000074/2020
Indgivne tekster :
O-000074/2020 (B9-0005/2021)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Covid-19-pandemien har katastrofale følger for navnlig unge i hele EU, idet den skader deres beskæftigelsessituation, forstyrrer deres uddannelse og påvirker deres mentale og fysiske sundhed og trivsel.

1. Planlægger Kommissionen ud over den finansielle støtte til fremme af ungdomsbeskæftigelsen mere dybtgående og systemiske politiske løsninger for at afbøde de mere vidtrækkende negative virkninger?

2. Vil Kommissionen vurdere de negative psykosociale konsekvenser, som covid-19-pandemien har haft for unge i EU, og dens konsekvenser for uddannelse, arbejdsmarkeder og social samhørighed?

På samme måde har covid-19-pandemien fortsat en ødelæggende indvirkning på sport og idræt på både professionelt plan og på græsrodsniveau.

3. Ud over de generelle finansielle instrumenter, som Den Europæiske Union har vedtaget som reaktion på krisen, overvejer Kommissionen så yderligere målrettede støtteforanstaltninger for sports- og idrætssektoren?

4. Vil Kommissionen vurdere det fulde omfang af covid-19-pandemiens socioøkonomiske indvirkning på professionel sport og sport og idræt på græsrodsniveau?

5. Vil Kommissionen være enig i, at den bør udvikle en koordineret europæisk tilgang til at håndtere udfordringerne og afbøde pandemiens konsekvenser for sport og idræt eventuelt i form af en særlig handlingsplan?

Indgivet: 20/11/2020

Svarfrist: 21/02/2021

Seneste opdatering: 20. november 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik