Διαδικασία : 2020/2864(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000074/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000074/2020 (B9-0005/2021)

Συζήτηση :

PV 08/02/2021 - 20
CRE 08/02/2021 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 42kWORD 10k
20 Νοεμβρίου 2020
O-000074/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000074/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Sabine Verheyen
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Ο αντίκτυπος της COVID-19 στους νέους και στον αθλητισμό

Η πανδημία COVID-19 έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως στους νέους, με αποτέλεσμα να πλήττεται το καθεστώς εργασίας τους, να διαταράσσεται η εκπαίδευσή τους και να προσβάλλεται η ψυχική και σωματική τους υγεία και ευζωία.

1. Σχεδιάζει η Επιτροπή, πέραν της χρηματοδοτικής στήριξης για την τόνωση της απασχόλησης των νέων, να λάβει και άλλα, πιο δραστικά και συστημικά, μέτρα πολιτικής προκειμένου να αποσοβήσει ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να αξιολογήσει τις αρνητικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους νέους στην ΕΕ καθώς και τις συνέπειές της για την εκπαίδευση, τις αγορές εργασίας και την κοινωνική συνοχή;

Ωσαύτως, η πανδημία COVID-19 συνεχίζει τις καταστροφικές της επιπτώσεις και στον αθλητισμό, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μαζικής άθλησης.

3. Εξετάζει η Επιτροπή, πέρα από τα γενικά χρηματοδοτικά μέσα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κρίσης, το ενδεχόμενο να λάβει πρόσθετα στοχευμένα μέτρα για να στηριχθεί ο τομέας του αθλητισμού;

4. Θα αξιολογήσει η Επιτροπή την πλήρη έκταση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον επαγγελματικό και στον μαζικό αθλητισμό;

5. Θα συμφωνούσε η Επιτροπή στο να αναπτυχθεί, ενδεχομένως υπό μορφήν ειδικού σχεδίου δράσης, μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αμβλυνθούν οι συνέπειες της πανδημίας στον αθλητισμό;

Κατάθεση: 20/11/2020

Λήξη προθεσμίας: 21/02/2021

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου