Parlamendi esitatud küsimus - O-000074/2020Parlamendi esitatud küsimus
O-000074/2020

COVID-19 mõju noortele ja spordile

Suuliselt vastatav küsimus  O-000074/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Menetlus : 2020/2864(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000074/2020
Esitatud tekstid :
O-000074/2020 (B9-0005/2021)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

COVID-19 pandeemial on laastav mõju eelkõige noortele kogu ELis: kahjustada on saanud nende tööhõiveolukord, segatud on hariduse omandamine ning mõjutatud noorte vaimne ja füüsiline tervis ning heaolu.

1. Kas komisjon kavandab lisaks noorte tööhõive suurendamiseks antavale rahalisele toetusele põhjalikumaid ja süsteemsemaid poliitikameetmeid, et pehmendada kaugeleulatuvamaid negatiivseid mõjusid?

2. Kas komisjon hindab COVID-19 pandeemia negatiivset psühhosotsiaalset mõju ELi noortele ning selle tagajärgi haridusele, tööturule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele?

Samamoodi avaldab COVID-19 pandeemia jätkuvalt laastavat mõju spordile nii professionaalsel kui ka rohujuure tasandil.

3. Kas komisjon kaalub lisaks üldistele rahastamisvahenditele, mille Euroopa Liit on kriisile reageerimiseks vastu võtnud, täiendavaid sihipäraseid toetusmeetmeid spordisektori jaoks?

4. Kas komisjon hindab COVID-19 pandeemia kogu sotsiaal-majanduslikku mõju professionaalsele ja rohujuure tasandi spordile?

5. Kas komisjon nõustuks töötama välja kooskõlastatud Euroopa lähenemisviisi, et tulla toime pandeemiast spordile tulenevate probleemidega ja leevendada pandeemia tagajärgi, võimaluse korral sihtotstarbelise tegevuskava kujul?

Esitatud: 20/11/2020

Tähtaeg: 21/02/2021

Viimane päevakajastamine: 20. november 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika