Parlamento klausimas - O-000074/2020Parlamento klausimas
O-000074/2020

COVID-19 poveikis jaunimui ir sportui

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu  O-000074/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Sabine Verheyen
Kultūros ir švietimo komiteto vardu

Procedūra : 2020/2864(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000074/2020
Pateikti tekstai :
O-000074/2020 (B9-0005/2021)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

COVID-19 pandemija daro pražūtingą poveikį jaunimui, ypač visoje ES, kenkia jų užimtumui, trikdo jų švietimą ir daro poveikį jų psichinei ir fizinei sveikatai bei gerovei.

1. Ar Komisija planuoja ne tik finansinę paramą jaunimo užimtumui didinti, bet ir nuodugnesnes ir sistemingesnes politikos priemones, kad sušvelnintų platesnio masto neigiamą poveikį?

2. Ar Komisija įvertins COVID-19 pandemijos neigiamą psichosocialinį poveikį ES jaunimui ir jos poveikį švietimui, darbo rinkoms ir socialinei sanglaudai?

Be to, COVID-19 pandemija toliau daro pražūtingą poveikį tiek profesionaliam, tiek mėgėjų sportui.

3. Neskaitant bendrųjų finansinių priemonių, kurias Europos Sąjunga priėmė reaguodama į krizę, ar Komisija svarsto galimybę taikyti papildomas tikslines paramos sporto sektoriui priemones?

4. Ar Komisija įvertins visą COVID-19 pandemijos socialinį ir ekonominį poveikį profesionaliam ir mėgėjų sportui?

5. Ar Komisija pritartų tam, kad būtų parengtas suderintas Europos požiūris siekiant spręsti pandemijos problemas ir sušvelninti jos padarinius sportui, galbūt parengiant specialų veiksmų planą?

Pateikta: 20/11/2020

Atsakyti iki: 21/02/2021

Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 20 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika