Parlamenta jautājums - O-000074/2020Parlamenta jautājums
O-000074/2020

Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000074/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Sabine Verheyen
Kultūras un izglītības komitejas vārdā

Procedūra : 2020/2864(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000074/2020
Iesniegtie teksti :
O-000074/2020 (B9-0005/2021)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Covid-19 pandēmija jo īpaši postoši ietekmē jauniešus visā ES, kaitējot viņu nodarbinātības situācijai, traucējot izglītības procesu un ietekmējot viņu garīgo un fizisko veselību un labklājību.

1. Vai Komisija papildus finansiālajam atbalstam jauniešu nodarbinātības veicināšanai plāno padziļinātus un sistēmiskus politikas risinājumus, lai mazinātu tālejošākas negatīvās sekas?

2. Vai Komisija novērtēs Covid-19 pandēmijas negatīvo psihosociālo ietekmi uz jauniešiem ES un tās ietekmi uz izglītību, darba tirgiem un sociālo kohēziju?

Turpinās arī Covid-19 pandēmijas postošā ietekme uz sportu, turklāt gan profesionālā, gan tautas sporta līmenī.

3. Vai Komisija apsver papildu mērķtiecīgus atbalsta pasākumus sporta nozarē līdztekus tiem vispārējiem finanšu instrumentiem, ko Eiropas Savienība pieņēmusi, reaģējot uz krīzi?

4. Vai Komisija pilnībā novērtēs Covid-19 pandēmijas sociālekonomisko ietekmi uz profesionālo un tautas sportu?

5. Vai Komisija piekristu izstrādāt koordinētu Eiropas pieeju, lai risinātu problēmas un mazinātu pandēmijas ietekmi uz sportu, iespējams, izstrādājot īpašu rīcības plānu?

Iesniegšanas datums: 20/11/2020

Termiņš: 21/02/2021

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika