Întrebare parlamentară - O-000074/2020Întrebare parlamentară
O-000074/2020

Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000074/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Procedură : 2020/2864(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000074/2020
Texte depuse :
O-000074/2020 (B9-0005/2021)
Voturi :
Texte adoptate :

Pandemia de COVID-19 are un impact devastator asupra tinerilor, în special în UE, afectându-le locurile de muncă, sănătatea mintală și fizică și bunăstarea și perturbându-le educația.

1. Pe lângă sprijinul financiar pentru stimularea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, intenționează Comisia să ia și alte măsuri de politică aprofundate și sistemice pentru a atenua efectele negative mai ample?

2. Va evalua Comisia impactul psihosocial negativ pe care l-a avut pandemia de COVID-19 asupra tinerilor în UE și consecințele ei asupra educației, a piețelor forței de muncă și a coeziunii sociale?

În mod analog, pandemia de COVID-19 are în continuare un impact devastator asupra sportului, atât la nivelul profesioniștilor, cât și la cel al amatorilor.

3. Pe lângă instrumentele financiare generale adoptate de Uniunea Europeană ca răspuns la criză, are Comisia în vedere măsuri de sprijin specifice suplimentare pentru sectorul sportului?

4. Intenționează Comisia să evalueze întregul impact socioeconomic al pandemiei de COVID-19 asupra sportului profesionist și al sportului de amatori?

5. Ar fi Comisia de acord să elaboreze o abordare europeană coordonată pentru a face față provocărilor și a atenua consecințele pandemiei asupra sportului, eventual sub forma unui plan de acțiune specific?

Depunere: 20/11/2020

Dată-limită: 21/02/2021

Ultima actualizare: 20 noiembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate