Förfarande : 2020/2864(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000074/2020

Ingivna texter :

O-000074/2020 (B9-0005/2021)

Debatter :

PV 08/02/2021 - 20
CRE 08/02/2021 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 38kWORD 9k
20 november 2020
O-000074/2020
Fråga för muntligt besvarande  O-000074/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Sabine Verheyen
för utskottet för kultur och utbildning
 Svar i kammaren 
 Angående: Hur covid-19 påverkar unga och idrott

Covid-19-pandemin har en förödande effekt på framför allt unga i EU genom att göra det svårare för dem att få jobb, störa deras utbildning och påverka deras mentala och fysiska hälsa och välbefinnande.

1. Planerar kommissionen några mer djupgående och systematiska insatser för att motverka de långtgående negativa effekterna, utöver ekonomiskt stöd för att öka sysselsättningen bland ungdomar?

2. Kommer kommissionen att utvärdera de negativa psykosociala effekter som covid-19-pandemin har fått för unga i EU och dess konsekvenser för utbildning, arbetsmarknad och social sammanhållning?

Covid-19-pandemin fortsätter dessutom att ha en förödande effekt på idrotten för både professionella idrottare och på gräsrotsnivå.

3. Överväger kommissionen ytterligare riktade stödåtgärder för idrotten, utöver de allmänna finansieringsinstrument som EU har infört som svar på krisen?

4. Kommer kommissionen att utvärdera de fullständiga socioekonomiska effekterna av covid-19-pandemin för såväl professionell idrott som idrott på gräsrotsnivå?

5. Kan kommissionen gå med på att utveckla en samordnad europeisk strategi för att hantera utmaningarna och motverka konsekvenserna av pandemin på idrotten, eventuellt i form av en särskild handlingsplan?

Ingiven: 20/11/2020

Sista svarsdag: 21/02/2021

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 20 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy