Parlamendi esitatud küsimus - O-000075/2020Parlamendi esitatud küsimus
O-000075/2020

Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia

Suuliselt vastatav küsimus  O-000075/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2020/2532(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000075/2020
Esitatud tekstid :
O-000075/2020 (B9-0029/2020)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Komisjon peaks 2021. aasta alguses esitama uue kliimamuutustega kohanemist käsitleva strateegia. Muutuvaks kliimaks valmistumisel omavad väga suurt tähtsust kohanemismeetmed, millega luuakse vastupanuvõimeline ühiskond, mis suudab kliimamuutuste kahjulikku mõju vähendada. Tulevane strateegia annab komisjonile võimaluse näidata ELi juhtrolli kliimamuutustega kohanemisel ja tagada, et liikmesriigid liiguvad Pariisi kokkuleppe kliimamuutustega kohanemise eesmärgi saavutamise suunas. Sellega seoses sooviksime vastuseid järgmistele küsimustele.

Esitatud: 25/11/2020

Tähtaeg: 26/02/2021

Viimane päevakajastamine: 27. november 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika