Parlamento klausimas - O-000076/2020Parlamento klausimas
O-000076/2020

Reglamento (ES) 2017/185 nukrypti leidžiančių nuostatų dėl skerdimą vykdančių įmonių galiojimo pabaiga

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu  O-000076/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Norbert Lins
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu

Procedūra : 2020/2886(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000076/2020
Pateikti tekstai :
O-000076/2020 (B9-0030/2020)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatomi konkretūs gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimai. Pagal Reglamento (ES) 2017/185 2 straipsnio nukrypti leidžiančią nuostatą, Reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatos netaikomos tais atvejais, kai gamintojas tiesiogiai galutiniam vartotojui arba į vietines mažmeninės prekybos vietas, tiesiogiai tiekiančias galutiniam vartotojui, mažais kiekiais tiekia ūkyje paskerstų naminių paukščių ir kiškiažvėrių mėsą. Ši nukrypti leidžianti nuostata nebegalios po 2020 m. gruodžio 31 d., nes tą dieną nustos galioti Reglamentas (ES) 2017/185.

Šia nukrypti leidžiančia nuostata gamintojams buvo leidžiama tiesiogiai vietos rinkoms tiekti pačių užaugintų naminių paukščių ir kiškiažvėrių mėsos produktus. Taip pat, kad būtų patenkinta didelė vietos produktų paklausa tarp vartotojų ir kad vietos gamintojams būtų geriau atlyginama, buvo išvystytos trumposios prekybos grandinės.

Komisijos narė S. Kyriakides savo laiške ir 2020 m. spalio 19 d. pranešime Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybai patvirtino minėtosios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo pabaigos datą ir pabrėžė, kad vienintelis būdas ateityje leisti tam tikriems gamintojams nesilaikyti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatų būtų Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 iš dalies pakeisti, o tam reikėtų taikyti įprastą teisėkūros procedūrą. Dauguma suinteresuotų valstybių narių jau paprašė pratęsti minėtosios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laiką.

Šių smulkių skerdimą vykdančių įmonių taikomi gamybos būdai yra ypač aktualūs įgyvendinant Komisijos strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kuri yra dalis Europos žaliojo kurso ir kuria valstybės narės raginamos pereiti prie tvaresnių gamybos ir vartojimo būdų, o trumpesnių tiekimo grandinių kūrimas nurodomas kaip tinkamas atsakas į augančius visuomenės poreikius. Ja taip pat skatinamas užimtumas ir vietos gamyba.

Pateikta: 01/12/2020

Atsakyti iki: 02/03/2021

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 2 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika