Parlamentarno vprašanje - O-000076/2020Parlamentarno vprašanje
O-000076/2020

prenehanje odstopanja za klavnice v skladu z Uredbo (EU) 2017/185

Vprašanje za ustni odgovor  O-000076/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Norbert Lins
v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

Postopek : 2020/2886(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000076/2020
Predložena besedila :
O-000076/2020 (B9-0030/2020)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Z Uredbo (ES) št. 853/2004 so določena posebna higienska pravila za živila živalskega izvora. V členu 2 Uredbe 2017(185) je določeno odstopanje, da se določbe (ES) št. 853/2004 ne uporabljajo, kadar proizvajalec neposredno dobavlja majhne količine mesa perutnine in lagomorfov, zaklanih na kmetijah, končnemu potrošniku ali lokalnim trgovinam na drobno, ki neposredno dobavljajo končnemu potrošniku. To odstopanje od 31. decembra 2020 ne bo več mogoče, ker se bo Uredba (EU) 2017/185 na ta datum prenehala uporabljati.

Proizvajalcem je to odstopanje omogočalo, da so lokalne trge neposredno oskrbovali z mesom perutnine in lagomorfov iz svoje proizvodnje. Oblikovale so se tudi kratke prodajne poti, da bi zadovoljili visoko povpraševanje po lokalnih proizvodih in izboljšali prejemke lokalnih proizvajalcev.

Komisarka Stela Kiriakides je v svojem pismu in nagovoru Sveta za kmetijstvo in ribištvo z dne 19. oktobra 2020 potrdila datum prenehanja odstopanja in poudarila, da bi bila edina pot, ki bi nekaterim proizvajalcem omogočila, da ne bi ravnali v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004, sprememba te uredbe, za kar bi bil potreben redni zakonodajni postopek. Najbolj zaskrbljene države članice so zaprosile za podaljšanje tega odstopanja.

Njihove metode pridelave so še zlasti smiselne glede na strategijo od vil do vilic iz zelenega dogovora Komisije, ki države članice poziva k prehodu na bolj trajnostno proizvodnjo in potrošnjo ter opredeljuje kratke poti kot odgovor na vse večje povpraševanje družbe. Pomagajo tudi k ustvarjanju delovnih mest in lokalni proizvodnji.

1. Kako namerava Komisija dovoliti proizvodnjo klavnicam, ki delujejo v skladu z odstopanjem iz Uredbe (EU) 2017/185, če se bo odstopanje prenehalo uporabljati 1. januarja 2021?

2. Kdaj namerava Komisija sprejeti ustrezne ukrepe?

3. Kakšen novi pravni okvir bo Komisija vzpostavila za zagotovitev nemotenega prehoda za proizvajalce?

4. Glede na to, da je treba to zahtevo obravnavati kot nujni postopek, kdaj namerava Komisija predložiti spremembo Uredbe (ES) št. 853/2004, ki bo proizvajalcem omogočila, da še naprej neposredno oskrbujejo lokalne trge s predelanim mesom perutnine in lagomorfi, ki so jih proizvedli?

Vloženo: 01/12/2020

Rok za odgovor: 02/03/2021

Vloženo: 01/12/2020

Rok za odgovor: 02/03/2021

Zadnja posodobitev: 11. december 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov