Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000077/2020Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000077/2020

Gennemførelse af EU's vandlovgivning

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000077/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2020/2613(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000077/2020
Indgivne tekster :
O-000077/2020 (B9-0501/2020)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Parlamentet glæder sig over Kommissionens konklusion om, at vandrammedirektivet[1]er egnet til formålet, men mener, at gennemførelsen af det skal forbedres og fremskyndes. Selv om vandrammedirektivet har været en succes med hensyn til at opstille en styringsramme for integreret vandforvaltning for hundredtusinder af vandområder i EU, hvilket har bremset forringelsen af vandkvaliteten og medført en reduktion af den kemiske forurening, klassificeres færre end halvdelen af EU's vandområder som værende i god tilstand til trods for 2015-fristen. Desuden har kun én ud af de fire ferskvandsindikatorer vist fremskridt i løbet af de sidste 10-15 år, og der har været en række problemer i forbindelse med gennemførelsen af vandlovgivningen, som navnlig skyldes den utilstrækkelige finansiering og utilstrækkelig integration af miljømålene i sektorpolitikker. Rådet bedes i denne forbindelse besvare følgende spørgsmål:

Indgivet: 07/12/2020

Svarfrist: 08/03/2021

Seneste opdatering: 8. december 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik