Parlamendi esitatud küsimus - O-000077/2020Parlamendi esitatud küsimus
O-000077/2020

ELi veealaste õigusaktide rakendamine

Suuliselt vastatav küsimus  O-000077/2020
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2020/2613(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000077/2020
Esitatud tekstid :
O-000077/2020 (B9-0501/2020)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Parlament väljendab heameelt komisjoni järelduse üle, et veepoliitika raamdirektiiv[1] täidab oma eesmärki, kuid on arvamusel, et selle rakendamist tuleb parandada ja kiirendada. Kuigi veepoliitika raamdirektiiviga on ELis õnnestunud luua integreeritud veemajanduse juhtimisraamistik sadade tuhandete veekogude puhul, aeglustada vee seisundi halvenemist ja vähendada keemilist reostust, on hoolimata 2015. aastaks kehtestatud tähtajast vähem kui pooled ELi veekogudest liigitatud heas seisundis veekogudeks. Lisaks on viimase 10–15 aasta jooksul paranenud vaid üks neljast magevee näitajast ning veealaste õigusaktide rakendamisega on olnud mitmeid probleeme, mis on suuresti tingitud ebapiisavast rahastamisest ja keskkonnaeesmärkide ebapiisavast integreerimisest valdkondlikesse poliitikameetmetesse. Sellega seoses sooviksime nõukogult vastuseid järgmistele küsimustele.

Esitatud: 07/12/2020

Tähtaeg: 08/03/2021

Viimane päevakajastamine: 8. detsember 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika