Ceist pharlaiminteach - O-000077/2020Ceist pharlaiminteach
O-000077/2020

Cur chun feidhme reachtaíocht uisce AE

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000077/2020
ar an gComhairle
Riail 136
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Nós Imeachta : 2020/2613(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000077/2020
Téacsanna arna gcur síos :
O-000077/2020 (B9-0501/2020)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

Is díol sásaimh don Pharlaimint an chonclúid ón gCoimisiún go bhfuil an Chreat-treoir Uisce[1] (CTU) oiriúnach dá feidhm, ach measann sí ina ainneoin sin gur gá a cur chun feidhme a fheabhsú agus dlús a chur leis. Cé gur éirigh le CTU creat rialachais a chur ar bun le haghaidh bainistiú comhtháite uisce do na céadta míle dobharlach san Aontas Eorpach maidir le moill a chur ar an meath ar stádas an uisce agus laghdú a dhéanamh ar thruailliú ceimiceach, aicmítear níos lú ná leath de dhobharlaigh AE mar a bheith i stádas maith, in ainneoin spriocdháta 2015. Thairis sin, níor léiríodh dul chun cinn ach i gceann amháin de na ceithre tháscaire fionnuisce le 10-15 bliana anuas, agus bhí roinnt saincheisteanna ann a bhain le cur chun feidhme na reachtaíochta uisce, de bharr cistiú neamhdhóthanach, den chuid is mó, agus de bharr cuspóirí comhshaoil a bheith á gcomhtháthú ar bhealach neamhleor isteach i mbeartais earnálacha. Sa chomhthéacs sin, ba dhíol sásaimh dúinn é freagraí a fháil ón gComhairle ar na ceisteanna seo a leanas:

Curtha síos: 07/12/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 08/03/2021

An nuashonrú is déanaí: 8 Nollaig 2020
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais