Parlamento klausimas - O-000077/2020Parlamento klausimas
O-000077/2020

ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000077/2020
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

Procedūra : 2020/2613(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000077/2020
Pateikti tekstai :
O-000077/2020 (B9-0501/2020)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Parlamentas palankiai vertina Komisijos išvadą, kad Vandens pagrindų direktyva[1] atitinka paskirtį, tačiau jos įgyvendinimą reikia gerinti ir spartinti. Nors pagal Vandens pagrindų direktyvą buvo sėkmingai sukurta integruoto vandens išteklių valdymo sistema, aprėpianti šimtus tūkstančių vandens telkinių ES, ir taip sulėtintas vandens būklės blogėjimas ir sumažinta cheminė tarša, nepaisant 2015 m. termino mažiau nei pusė ES vandens telkinių priskiriama geros būklės vandens telkiniams. Be to, tik vienas iš keturių gėlo vandens rodiklių per pastaruosius 10–15 metų pagerėjo ir nustatyta nemažai problemų, susijusių su vandens srities teisės aktų įgyvendinimu, daugiausia dėl netinkamo finansavimo ir nepakankamo aplinkosaugos tikslų integravimo į sektorių politiką. Atsižvelgdami į tai, norėtume gauti Tarybos atsakymus į toliau pateikiamus klausimus.

Pateikta: 07/12/2020

Atsakyti iki: 08/03/2021

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 8 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika