Parlamenta jautājums - O-000077/2020Parlamenta jautājums
O-000077/2020

ES ūdens resursu jomas tiesību aktu īstenošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000077/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

Procedūra : 2020/2613(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000077/2020
Iesniegtie teksti :
O-000077/2020 (B9-0501/2020)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Parlaments atzinīgi vērtē Komisijas secinājumu par Ūdens pamatdirektīvas[1] (ŪPD) atbilstību mērķim, taču uzskata, ka ir jāpanāk direktīvas labāka un ātrāka īstenošana. Lai gan ar ŪPD ir sekmīgi izveidota pārvaldības sistēma integrētai ūdens resursu apsaimniekošanai simtiem tūkstošu ūdenstilpju Eiropas Savienībā un ir izdevies panākt, ka lēnāka kļūst ūdens stāvokļa pasliktināšanās un ka samazinās ķīmiskais piesārņojums, tomēr par labu ūdens stāvoklis ir atzīts mazāk kā pusē ES ūdenstilpju, kaut arī noteiktais termiņš bija 2015. gads. Turklāt aizvadītajos 10-15 gados uzlabojies ir tikai viens no četriem saldūdens rādītājiem un ir bijušas vairākas problēmas ar ūdens resursu jomas tiesību aktu īstenošanu, lielākoties tādēļ, ka nav bijis pienācīga finansējuma un nozaru politikas nostādnēs pietiekami nav bijuši iestrādāti vides mērķi. Šajā sakarībā vēlamies saņemt Padomes atbildes uz šādiem jautājumiem:

Iesniegšanas datums: 07/12/2020

Termiņš: 08/03/2021

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. decembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika