Parlamentarno pitanje - O-000078/2020Parlamentarno pitanje
O-000078/2020

Provedba zakonodavstva EU-a o vodama

Pitanje za usmeni odgovor  O-000078/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Postupak : 2020/2613(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000078/2020
Podneseni tekstovi :
O-000078/2020 (B9-0502/2020)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Parlament pozdravlja zaključak Komisije da je Okvirna direktiva o vodama[1] primjerena svrsi, ali da njezinu provedbu treba poboljšati i ubrzati. Iako je Okvirnom direktivom o vodama uspješno uspostavljen okvir za integrirano upravljanje vodama za stotine tisuća vodnih tijela u EU-u, usporavanje pogoršanja stanja voda i smanjenje kemijskog onečišćenja, u dobrom stanju klasificirano je tek manje od pola vodnih tijela EU-a, unatoč roku koji je istekao 2015. Osim toga, tijekom posljednjih 10 do 15 godina tek je jedan od četiri pokazatelja koji se odnose na slatke vode zabilježio poboljšanje, a postoji niz pitanja povezanih s provedbom zakonodavstva o vodama, uglavnom zbog nedostatnog financiranja i nedovoljne integracije ekoloških ciljeva u sektorske politike. S obzirom na sve navedeno, molimo Komisiju da odgovori na sljedeća pitanja:

Podneseno: 07/12/2020

Rok za odgovor: 08/03/2021

Posljednje ažuriranje: 8. prosinca 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti