Întrebare parlamentară - O-000078/2020Întrebare parlamentară
O-000078/2020

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000078/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2020/2613(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000078/2020
Texte depuse :
O-000078/2020 (B9-0502/2020)
Voturi :
Texte adoptate :

Parlamentul salută concluzia Comisiei, potrivit căreia Directiva-cadru privind apa[1] este adecvată obiectivului urmărit, însă consideră că punerea sa în aplicare trebuie să fie îmbunătățită și accelerată. Deși Directiva-cadru privind apa a dus la crearea cu succes a unui cadru de guvernanță pentru gestionarea integrată a apei din sute de mii de corpuri de apă din UE, reducând ritmul cu care se deteriorează calitatea apei și reducând poluarea chimică, mai puțin de jumătate din corpurile de apă din UE se află într-o situație optimă deși termenul respectiv a expirat în 2015. Mai mult, doar unul dintre cei patru indicatori pentru apa dulce a înregistrat o îmbunătățire în ultimii 10-15 ani și au existat o serie de probleme legate de punerea în aplicare a legislației din domeniul apei, cauzate în mare parte de finanțarea inadecvată și de un grad insuficient de integrare a obiectivelor de mediu în politicile sectoriale. În acest context, am dori răspunsuri din partea Comisiei la următoarele întrebări:

Depunere: 07/12/2020

Dată-limită: 08/03/2021

Ultima actualizare: 8 decembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate