Parlamentarno pitanje - O-000081/2020Parlamentarno pitanje
O-000081/2020

Reforma EU-ova popisa poreznih oaza

Pitanje za usmeni odgovor  O-000081/2020
upućeno Vijeću
Članak 136. Poslovnika
Irene Tinagli, Paul Tang
u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

Postupak : 2020/2863(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000081/2020
Podneseni tekstovi :
O-000081/2020 (B9-0001/2021)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Parlament je u više navrata naglasio da treba preispitati postupak uvrštavanja nekooperativnih poreznih jurisdikcija na EU-ov popis kako bi se poboljšala transparentnost tog postupka, korišteni kriteriji i učinkovitost povezanih mjera zaštite. Isto tako, Komisija je objavila komunikaciju pod nazivom „Dobro porezno upravljanje u EU-u i izvan njega”, u kojoj se zalaže za preispitivanje tog popisa. Komisija u svojoj komunikaciji naglašava da treba ažurirati kriterije dobrog poreznog upravljanja kako bi se odrazila najnovija međunarodna kretanja u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza, među ostalim u području stvarnog vlasništva i minimalne razine stvarnog oporezivanja, te ističe da je važno osigurati da se preispitani kriteriji primjenjuju dovoljno široko kako bi se obuhvatili svi rizici, kao što su rizici koji proizlaze iz širokih izuzeća. Komisija navodi da koordinirani pristup zaštitnim mjerama ide u pravom smjeru, ali da mu nedostaje ambicioznosti te da će razmotriti mogućnost zakonodavnog prijedloga za koordinirane zaštitne mjere.

Komunikacija Komisije objavljena je u srpnju 2020., ali gotovo šest mjeseci kasnije nisu dostupne nikakve informacije o reakciji Vijeća na te preporuke. S obzirom na navedeno, koje je stajalište Vijeća o preporukama Komisije i može li Vijeće objasniti trenutačno stanje u pogledu transparentnosti i preispitivanja kriterija? Kako Vijeće namjerava preispitati postupak uvrštavanja na EU-ov popis s obzirom na rasprave na razini OECD-a, posebno o minimalnoj efektivnoj poreznoj stopi? Može li Vijeće objasniti zašto države članice imaju tako niske ambicije u pogledu koordiniranog pristupa zaštitnim mjerama, pri čemu su prve mjere donesene 2017. i ažurirane 2019.? Slaže li se Vijeće da bi se zakonodavni prijedlog mogao biti nužan?

Podneseno: 11/12/2020

Rok za odgovor: 12/03/2021

Posljednje ažuriranje: 16. prosinca 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti