Парламентарен въпрос - O-000004/2021Парламентарен въпрос
O-000004/2021

Безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)

Въпрос с искане за устен отговор  O-000004/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Cristian-Silviu Buşoi
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Процедура : 2021/2511(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000004/2021
Внесени текстове :
O-000004/2021 (B9-0003/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

Атомната електроцентрала в Островец, разположена на 50 км от Вилнюс в Литва и в непосредствена близост до други държави от ЕС, като Полша, Латвия и Естония, започна да произвежда електроенергия на 3 ноември 2020 г. въпреки многото оставащи опасения във връзка с безопасността и без да са изцяло приложени препоръките от партньорската проверка на ЕС от 2018 г. и от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

По-нататъшният процес на партньорска проверка е в ход и Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) ще допълни и публикува своите констатации през следващите месеци и си поставя за цел изготвянето на предварителен доклад, който ще бъде съставен от ENSREG и ще бъде предаден на Беларус преди да започне търговската експлоатация на централата, която е планирана за март 2021 г. от беларуските органи.

С оглед на предстоящото пускане за търговски цели на ядрена централа, която не отговаря на най-високите международни стандарти в областта на околната среда и ядрената безопасност, Комисията се приканва да отговори на следните въпроси:

Внесен: 28/01/2021

Краен срок: 29/04/2021

Последно осъвременяване: 2 февруари 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност