Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000004/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000004/2021

Η ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets της Λευκορωσίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000004/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Cristian-Silviu Buşoi
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαδικασία : 2021/2511(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000004/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000004/2021 (B9-0003/2021)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός Ostrovets, που βρίσκεται σε απόσταση 50 χλμ. από το Βίλνιους της Λιθουανίας και πολύ κοντά σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Πολωνία, η Λετονία και η Εσθονία, άρχισε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια στις 3 Νοεμβρίου 2020, παρά τα πολλαπλά εναπομένοντα προβλήματα ασφάλειας και χωρίς πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της αξιολόγησης από ομοτίμους της ΕΕ του 2018 και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Μια περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για την Πυρηνική Ασφάλεια (ENSREG) θα συμπληρώσει και θα δημοσιεύσει τα πορίσματά της κατά τους προσεχείς μήνες, με στόχο την έκδοση προκαταρκτικής έκθεσης από την ENSREG και τη διαβίβασή της στη Λευκορωσία πριν από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου 2021 από τις αρχές της Λευκορωσίας.

Ενόψει της επικείμενης εμπορικής έναρξης ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για το περιβάλλον και την πυρηνική ασφάλεια, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Κατάθεση: 28/01/2021

Λήξη προθεσμίας: 29/04/2021

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου