Διαδικασία : 2021/2511(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000004/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000004/2021 (B9-0003/2021)

Συζήτηση :

PV 11/02/2021 - 3
PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 3
CRE 11/02/2021 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 46kWORD 10k
28 Ιανουαρίου 2021
O-000004/2021
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000004/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Cristian-Silviu Buşoi
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Η ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets της Λευκορωσίας

Ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός Ostrovets, που βρίσκεται σε απόσταση 50 χλμ. από το Βίλνιους της Λιθουανίας και πολύ κοντά σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Πολωνία, η Λετονία και η Εσθονία, άρχισε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια στις 3 Νοεμβρίου 2020, παρά τα πολλαπλά εναπομένοντα προβλήματα ασφάλειας και χωρίς πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της αξιολόγησης από ομοτίμους της ΕΕ του 2018 και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Μια περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για την Πυρηνική Ασφάλεια (ENSREG) θα συμπληρώσει και θα δημοσιεύσει τα πορίσματά της κατά τους προσεχείς μήνες, με στόχο την έκδοση προκαταρκτικής έκθεσης από την ENSREG και τη διαβίβασή της στη Λευκορωσία πριν από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου 2021 από τις αρχές της Λευκορωσίας.

Ενόψει της επικείμενης εμπορικής έναρξης ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για το περιβάλλον και την πυρηνική ασφάλεια, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια είναι τα προκαταρκτικά πορίσματα της εν εξελίξει αξιολόγησης από ομοτίμους που διενεργεί η ENSREG σχετικά με την εφαρμογή από τις αρχές της Λευκορωσίας των συστάσεων της αξιολόγησης της ασφάλειας από ομοτίμους της ΕΕ;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή προκειμένου να πείσει τις αρχές της Λευκορωσίας να αναστείλουν την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας έως ότου εφαρμοστούν όλες οι συστάσεις της αξιολόγησης από ομοτίμους της ΕΕ και εφαρμοστούν όλες οι αναγκαίες βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας;

3. Με βάση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10-11 Δεκεμβρίου 2020, ποια μέτρα προτίθεται να προτείνει η Επιτροπή προκειμένου να αποτρέψει τις εμπορικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικές εγκαταστάσεις τρίτων χωρών που δεν πληρούν τα αναγνωρισμένα από την ΕΕ επίπεδα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Ostrovets;

Κατάθεση: 28/01/2021

Λήξη προθεσμίας: 29/04/2021

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου