Parlamendi esitatud küsimus - O-000004/2021Parlamendi esitatud küsimus
O-000004/2021

  Valgevenes asuva Astravetsi tuumaelektrijaama ohutus

  Suuliselt vastatav küsimus  O-000004/2021
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 136
  Cristian-Silviu Buşoi
  tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel

  Menetlus : 2021/2511(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000004/2021
  Esitatud tekstid :
  O-000004/2021 (B9-0003/2021)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Astravetsi tuumaelektrijaam, mis asub 50 km kaugusel Vilniusest (Leedu) ja lähedal teistelegi ELi riikidele, nagu Poola, Läti ja Eesti, hakkas 3. novembril 2020 elektrit tootma, hoolimata paljudest ohutusprobleemidest ning ilma, et oleks täielikult rakendatud ELi 2018. aasta vastastikuse eksperdihinnangu ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri soovitusi.

  Käimas on veel üks vastastikuse hindamise protsess ning tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühm (ENSREG) teeb oma järeldused ja avaldab need lähikuudel. Eesmärk on, et ENSREG koostaks esialgse aruande ja edastaks selle Valgevenele enne tuumajaama ärilist kasutuselevõttu, mille Valgevene ametivõimud on kavandanud 2021. aasta märtsiks.

  Arvestades, et peatselt võetakse äriliselt kasutusele tuumajaam, mis ei vasta kõrgeimatele rahvusvahelistele keskkonna- ja tuumaohutusstandarditele, palutakse komisjonil vastata järgmistele küsimustele:

  Esitatud: 28/01/2021

  Tähtaeg: 29/04/2021

  Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika