Parlamendi esitatud küsimus - O-000004/2021Parlamendi esitatud küsimus
O-000004/2021

Valgevenes asuva Astravetsi tuumaelektrijaama ohutus

Suuliselt vastatav küsimus  O-000004/2021
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Cristian-Silviu Buşoi
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel

Menetlus : 2021/2511(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000004/2021
Esitatud tekstid :
O-000004/2021 (B9-0003/2021)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Astravetsi tuumaelektrijaam, mis asub 50 km kaugusel Vilniusest (Leedu) ja lähedal teistelegi ELi riikidele, nagu Poola, Läti ja Eesti, hakkas 3. novembril 2020 elektrit tootma, hoolimata paljudest ohutusprobleemidest ning ilma, et oleks täielikult rakendatud ELi 2018. aasta vastastikuse eksperdihinnangu ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri soovitusi.

Käimas on veel üks vastastikuse hindamise protsess ning tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühm (ENSREG) teeb oma järeldused ja avaldab need lähikuudel. Eesmärk on, et ENSREG koostaks esialgse aruande ja edastaks selle Valgevenele enne tuumajaama ärilist kasutuselevõttu, mille Valgevene ametivõimud on kavandanud 2021. aasta märtsiks.

Arvestades, et peatselt võetakse äriliselt kasutusele tuumajaam, mis ei vasta kõrgeimatele rahvusvahelistele keskkonna- ja tuumaohutusstandarditele, palutakse komisjonil vastata järgmistele küsimustele:

Esitatud: 28/01/2021

Tähtaeg: 29/04/2021

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika