Întrebare parlamentară - O-000004/2021Întrebare parlamentară
O-000004/2021

Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000004/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Cristian-Silviu Buşoi
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

Procedură : 2021/2511(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000004/2021
Texte depuse :
O-000004/2021 (B9-0003/2021)
Voturi :
Texte adoptate :

Centrala nucleară de la Ostroveț, situată la 50 km de Vilnius, Lituania și în imediata apropiere a altor țări ale UE, cum ar fi Polonia, Letonia și Estonia, a început să producă energie electrică la 3 noiembrie 2020, în pofida numeroaselor preocupări rămase în materie de siguranță și fără punerea deplină în aplicare a recomandărilor formulate de UE în evaluarea inter pares din 2018 și de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

O nouă evaluare inter pares este în curs, iar Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG) își va finaliza și publica constatările în lunile următoare și își propune să definitiveze un raport preliminar emis de ENSREG și transmis Belarusului înainte de începerea exploatării comerciale a centralei, planificată pentru martie 2021 de către autoritățile belaruse.

Având în vedere începerea exploatării comerciale iminente a unei centrale nucleare care nu respectă cele mai înalte standarde internaționale de mediu și de siguranță nucleară, Comisia este invitată să răspundă la următoarele întrebări:

Depunere: 28/01/2021

Dată-limită: 29/04/2021

Ultima actualizare: 2 februarie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate